Afsluitdijk

Dit is de zeedijk tussen Noord-Holland en Friesland, die de Zuiderzee van de Waddenzee scheidt. Vroeger was het Ijsselmeer een binnenzee: de Zuiderzee. Om allerlei redenen besloot men de Zuiderzee te dichten. Het inpolderingsplan van prof. ir. Comelis Lely werd in 1920 uitgevoerd met het dichten van het Wieringermeer. In 1929 werd begonnen aan de lange afsluitdijk tussen Den Oever in Noord-Holland en Zurich in Friesland. Op 28 mei 1932 was het moeilijke werk voltooid. Midden op de afsluitdijk staat een monument ter ere van ir. Lely. Door de afsluiting kregen we niet alleen een snelle verbinding tussen Noord-Holland en Friesland, maar konden we bovendien grote delen van het Ijsselmeer inpolderen, zoals de Noordoostpolder, Oostelijk Flevoland en Zuidelijk Flevoland.

De afsluitdijk is in totaal 32 km lang en bestaat uit 2 gedeelten: de 2..5 km lange dijk tussen het vasteland van Noord-Holland en Wieringen en 30 km tussen Wieringen en de Friese kust. Over de Dijk loopt een rijksweg (EI0), een autosnelweg met gescheiden dubbele rijbanen. De tweede rijbaan is aangelegd op de plaats waar oorspronkelijk een spoorweg gepland was.