Airconditioning

Airconditioning vraagt veel stroom en de gekoelde lucht is dus kostbaar. Dicht daarom alle gaten en kieren rondom het apparaat en in het vertrek. Laat in streken met sterke luchtvervuiling het apparaat minstens eenmaal per jaar door een vakman schoonmaken met stoom of chemische middelen.
Vermindert de werking van de installatie controleer dan het filter.

Zit het vol stof, vervang het dan of maak het schoon. Meestal zit het achter een rooster aan de vertrekzijde. Het is uittrekbaar of kan worden verwijderd na het losmaken van het rooster.

Maak een permanent filter schoon met water en afwasmiddel, spoel het goed uit en bevestig het weer. Is het beschadigd dan kan zich stof hebben verzameld op de ribben van de ventilator. Maak die dan voorzichtig schoon.

Indien de behuizing van het apparaat niet voldoende naar buiten helt kan er water de kamer binnen druppelen. Stel de installatie dan zo, dat de buitenzijde iets lager ligt. De lucht van olie of tabak vraagt om een schoonmaakbeurt door de vakman. Schimmellucht wijst meestal op verstopping van de afvoeropening onder de afsluitplaat tussen verdamper en compressor of van het luchtkanaal onder de verdamper. Neem het rooster weg om bij opening of kanaal te kunnen komen. Bij sommige modellen moet het apparaat déels uit zijn behuizing worden getrokken. Maak de opening(en) schoon met een stuk ijzerdraad of met een luchtpipet met water.