Alles over Cito toets

Cito toets (Eindtoets basis onderwijs) is een toets voor de groep 8 leerlingen van het basisonderwijs.

Citotoets bestaat uit 200 opgaven van:
—- Taal (totaal 100 opgaven)
– schrijven van teksten (30)
– spelling (20 opgaven)
– begrijpend lezen (30)
– woordenschat (20)

— Studiewaardigheden (totaal 40 opgaven)
– Studieteksten (10)
– Informatiebronnen  (10)
– Lezen van schema’s, tabellen en grafieken (10)
– Kaartlezen (10)

— Rekenen-Wiskunde (totaal 60 opgaven)
– Getallen en bewerkingen (25)
– Verhoudingen, breuken en procenten (20)
– Meten, meetkunde, tijd en geld (15)

Het is mogelijk tussen 500-550 te scoren.

Bij een bepaald resultaat hoort een bepaald advies:

501 – 520 – Basisberoepsgerichte leerweg
519 – 524 – VMBO-B, Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
523 – 528 – VMBO-K, Kaderberoepsgerichte leerweg
528 – 532 – VMBO-T (de voormalige mavo)
529 – 535 – Brugklas VMBO-T/HAVO
535 – 541 – Brugklas HAVO/VWO
537 – 540 – HAVO
540 – 544 – Brugklas havo/vwo
545 – 550 – vwo (atheneum / gymnasium / technasium / tweetalig vwo)

Is citotoets verplicht?
Basisscholen zijn niet verplicht de Citotoets af te nemen. Zij kunnen ook kiezen voor een andere toets, zoals het Drempelonderzoek of het NIO.

Kan ik CITO toets inhalen of herkansen?
Er is geen inhaaltoets voor kinderen die ziek waren of om een andere reden de Citotoets niet (goed) konden maken.
Wanneer is de citotoets in 2013:
In 2013 is de Citotoets op 5, 6 en 7 februari.

Kijk op deze link voor meer informatie.