Altamira

Dit is de naam van een grot in het noorden van Spanje, die in 1868 toevallig door een klein meisje werd ontdekt. Het bleek dat de wanden bedekt zijn met grote tekeningen van bizons, wolven, paarden en rendieren, die daar door mensen in de oertijd zijn aangebracht.

Door reprodukties zijn die tekeningen over de hele wereld beroemd geworden en hebben zij een grote invloed uitgeoefend op de ontwikkeling van de moderne schilderkunst. Later zijn nog tal van grotten met zulke muurschilderingen in Spanje en Frankrijk ontdekt.