Amsterdams Historisch Museum

In 1975 verhuisde het Amsterdams Historisch Museum van de Waag, waar het vanaf 1926 was gehuisvest, naar het voormalige Burgerweeshuis. Deze voornamelijk 17e- en 18e-eeirwse gebouwen werden voor dit doel grondig gerestaureerd. Rondom de voormalige meisjes-binnenplaats wordt een overzicht jsegeven van de geschiedenis van Amsterdam in al haar facetten. Enkele onderwerpen waaraan aandacht wordt besteed zijn: de Oostzeehandel, de graanprijzen, de stapelmarkt, het patriciaat, het gewone volk, de güden, de godsdienstige tolerantie en intolerantie, de sociale instellingen, de ooancipatie van de arbeidende klasse, de stadsuitbreidingen en de suburbanisatie in de nieuwste tijd. Deze onderwerpen worden met behulp van teksten, films en diavoorstellingen nader toegelicht. Enkele onderdelen van de uitgebreide collectie zijn: de archeologische vondsten die werden opgegraven bij de aanleg van de metro, groeps-portretten van de Amsterdamse schutterij en van regenten der sociale instellingen, in Amsterdam vervaardigde speelkaarten vanaf de 17e eeuw, een verzameling I9e-eeuwse schilderijen, en tekeningen van de 16e totde I9eeeuw.
in het tentoonstellingsgebouw aah de jongensbinnenplaats worden regelmatig wisselende exposities gehouden, waarin onderwerpen uit de Amsterdamse geschiedenis worden uitgediept.


De bibliotheek is samengevoegd met een prentenkabinet; tekeningen, prenten en boeken kunnen hier bekeken en ingezien worden. Het restaurant in de oude Goliath is onafhankelijk van het museum te bezoeken.

Kalverstraat 92 020-255822
Openingstijden: ma t/m za 9.30-17.00 nur, zo 13.00-17.00 uur Tbegangsprijzen: