Anagrammen

Een anagram is een woord dat gevormd is uit letters van een gegeven woord, bijv. Roma -Amor. Een bijzondere vorm ervan is dit woordspel, dat wordt gespeeld met 2 tot 8 personen. Er zijn zo’n 200 letterblokjes nodig (eventueel van een scrabblespel). U kunt de letters ook zelf maken van dik karton.

Het aantal blokjes dat van iedere letter nodig is, hangt samen met het meer of minder voorkomen van de betrokken letter in de Nederlandse taal. U zou goed de volgende aantallen kunnen aanhouden:

A – 12
B – 10
C – 3
D – 8
E – 20
F – 5
G – 10
H – 8
I – 4
J – 3
K – 10
L – 10
M – 8
N – 6
O – 8
P – 10
Q – 1
R – 10
S – 16
T – 14
U – 4
V – 7
W –6
X – 2
Y – 1
Z – 4

Leg de letterblokjes ondersteboven op tafel. Iedere speler draait om de beurt een letter om en legt deze midden op tafel. De bedoeling is van de omgekeerde letters woorden te vormen van minimaal 4 letters. Als een van de deelnemers merkt een woord te kunnen maken, roept hij of zij dit luid (of hij nu aan de beurt is met het omdraaien van een letter of niet), en legt het woord vervolgens voor zich. Ook mag een woord van een andere speler ‘gestolen’ worden, door er door toevoeging van een of meer letters een nieuw woord van te maken. Degene die als eerste 10 woorden heeft verzameld, is winnaar.