Anatomisch-Embryologisch Amsterdam

Het Museum Vrolik bezit een grote collectie preparaten op het gebied van de anatomie en de embryologie van de mens en de gewervelde dieren, waar-onder doorsneden van ledematen, organen en embryo’s. De collectie is voortgekomen uit het particuliere bezit van prof. Vrolik (1801-1863); deze schonk zijn verzameling in 1863 aan het Atheneum Illustre, de voorloper van de Universiteit van Amsterdam. De verzameling nam in de loop der jaren zo sterk in omvang toe dat zij
nauwelijks een plaats kon vinden in het gebouw voor de anatomie, dat toentertijd gevestigd was in de Stadsschermzaal aan het Molenpad. Pas in 1908, toen prof. Bolk een nieuw laboratorium geheel naar zijn inzichten en wensen had laten bouwen, werd het mogelijk de verzameling in een monumentale museumzaal uit te stallen. in de jaren 1900-i 930 zijn er nog vele preparaten aan toegevoegd. Tevens bevindt zich in het museum een zogenaamd beenderenkabinet, een verzameling botten, afkomstig van mensen die tussen 1750 en 1790 ten behoeve van het anatomisch onderwijs ontleed werden.


Laboratorium van de Universiteit van Amsterdam)
Mauritskade 6 Amsterdam
020-926983
Rondleidingen: na afspraak voor groepen van 8-15 personen
Toegangsprijs: