Angstgevoelens – voorkomen en genezen

Onder angst verstaat men gevoel van onzekerheid, zorg of vrees. Iedereen heeft er wel eens last van. Meestal zijn het volkomen normale reacties die zelfs een stimulans kunnen zijn om een moeilijke taak goed te vervullen. Er zijn echter bepaalde soorten angstgevoelens, waarbij medische hulp gewenst of noodzakelijk is. De verschijnselen van angst zijn velerlei. Lusteloosheid, zwakte en vermoeidheid komen vaak voor evenals hoofdpijn, gespannenheid, zenuwachtigheid, geprikkeldheid, slapeloosheid en duizeligheid. Vooral ‘s avonds kan men neerslachtig zijn. Sommigen hebben onverklaarbare pijnen in borst, buik of rug. Anderen hebben last van misselijkheid, braken, diarree en veel urineren.

Er zijn evenveel oorzaken voor angst als er menselijke problemen zijn. Conflicten van verschillende aard roepen vaak angstgevoelens op. Meestal wordt het conflict tussen ‘moeten’ en ‘kunnen’ aangeduid met ‘stress’. Heeft iemand last van angst dan is het verstandig hem of haar aan te zetten tot enige activiteit en te zorgen dat er zo weinig mogelijk gepiekerd wordt. De opmerking dat men zich wat flinker moet gedragen werkt averechts.

Soms slaagt men er niet in de vicieuze cirkel van chronische angstgevoelens te doorbreken. De meeste mensen lukt het echter wel de verschijnselen te accepteren en een betrekkelijk normaal leven te leiden. Goede sociale contacten zijn hierbij van groot belang.