Antonie van Leeuwenhoek

Hij leefde van 1632 tot 1723 in Delft. Hij was een groot geleerde, die zich aangetrokken voelde tot het bestuderen van het zeer kleine in de natuur. Hij sleep daarvoor zélf vergrootglaasjes en maakte daarmee eenvoudige microscoopjes. Alles wat hij waarnam, beschreef hij uitvoerig. Deze aantekeningen stuurde hij naar de Royal Society in Londen. Op die manier werden tal van anatomische bijzonderheden over insekten en andere kleine diertjes bekend, die nog nooit door iemand gezien waren bekend. Zo ontdekte van Leeuwenhoek o.a. de bloedlichaampjes.