Arbitrage

Als u met iemand een geschil heeft, kunt u dit aan de rechter voorleggen. Omdat rechterlijke procedures vaak lang duren, worden soms ook wel arbiters om een oordeel gevraagd. Dit kan alleen als het geschil de openbare orde niet raakt.

Arbitrage kan van tevoren worden afgesproken in een overeenkomst, voordat er problemen zijn gerezen. Het kan echter ook pas worden overeengekomen nadat het geschil zich heeft voorgedaan. Dit moet dan wel schriftelijk in een akte van compromis. De arbiters oordelen ‘naar de regelen des rechts’ of, als dat wordt gevraagd, ‘als goede mannen naar billijkheid’.

In de praktijk blijkt arbitrage vaak toch ook langdurig en kostbaar te zijn. Bovendien kan er bij de gewone rechter op een aantal gronden vernietiging van het arbitrale vonnis worden gevraagd.