Wie was Archimedes?

Archimedes van Syracuse (287 vC – ca. 212 voor Christus) was een Griekse wiskundige, natuurkundige, ingenieur, uitvinder en astronoom. Hoewel enkele details van zijn leven bekend zijn, wordt hij beschouwd als een van de toonaangevende wetenschappers in de klassieke oudheid. Onder zijn vooruitgang in de natuurkunde zijn de fundamenten van de hydrostatica, statica en een uitleg van het beginsel van de hefboom. Hij is gecrediteerd met het ontwerpen van innovatieve machines, met inbegrip van beleg motoren en de schroef pomp die zijn naam draagt. Moderne experimenten hebben getest concludeert dat Archimedes ontworpen machines, geschikt om opheffing van het aanvallen van schepen uit het water en de vaststelling van schepen in brand met behulp van een array van spiegels.

Archimedes wordt algemeen beschouwd als de grootste wiskundige uit de oudheid en een van de grootste van alle tijd. Hij gebruikte de methode van uitputting aan de oppervlakte te berekenen onder de boog van een parabool met de sommatie van een oneindige reeks, en gaf een opmerkelijk nauwkeurige benadering van pi. Hij stelde ook vast aan de spiraal die zijn naam draagt, formules voor de omvang van de oppervlakken van de revolutie en een ingenieus systeem voor het uitdrukken van zeer grote aantallen.

Archimedes overleed tijdens het Beleg van Syracuse, toen hij werd gedood door een Romeinse soldaat, ondanks orders dat hij niet zou worden geschaad. Cicero beschrijft een bezoek aan het graf van de Archimedes, die werd bekroond door een bol ingeschreven in een cilinder. Archimedes had bewezen dat het gebied twee derde van het volume en de oppervlakte van de cilinder (met inbegrip van de grondslagen van de laatste is), en beschouwde dit als de grootste van zijn wiskundige prestaties.

Archimedes
Archimedes

In tegenstelling tot zijn uitvindingen, waren de wiskundige geschriften van Archimedes weinig bekend in de oudheid. Wiskundigen uit Alexandrië gelezen en citeerde hem, maar de eerste uitgebreide compilatie werd pas c. 530 AD door Isidorus van Milete, terwijl de commentaren op de werken van Archimedes geschreven door Eutokios in de zesde eeuw na Christus hen opengesteld voor breder publiek voor het eerst. De relatief weinig exemplaren van geschreven werk van Archimedes die overleefden door middel van de Middeleeuwen was een invloedrijke bron van ideeën voor wetenschappers tijdens de Renaissance, terwijl de ontdekking in 1906 van voorheen onbekende werken van Archimedes in de Archimedespalimpsest heeft tot nieuwe inzichten in hoe hij wiskundige resultaten.

Hij was zonder twijfel de grootste wis en natuurkundige van de Oudheid. Hij was 75 jaar oud toen hij in 212 v. Chr. na de bezetting van Syracusc door ccn Romcins soldaat wcrd gcdood. Tijdens het bel cg van de stad had hij een reeks vernuftige grijpen werpwerktuigen geconstrueerd, die de Romeinse belegeraars de schrik op het lijf joegen en voor de lange duur van het beleg verantwoordelijk waren. Archimedes heeft tal van andere uitvindingen gedaan. Hij vond o.a. de katrol uit, het tandrad en de waterschroef. Zelf vond hij qeze technischc wcrkzaamhcid cchtcr vccl mindcr bclangrijk dan zijn zuiver wetenschappelijke ontdckkingen. Wij kennen nu nog de Wet van Archimedl:s: een lichaam, ondergedompeld in een vloeistof, ondervindt een opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof. Ook de verhouding van de omtrek van een cirkel en zijn middellijn werd door Archimedes berekend. Het getal ‘1t (spreek uit: pi) wcrd door hcm bcnadcrd.

Geef een reactie