Artis Amsterdam

‘Natura Artis Magistra, De natuur is de leermeesteres van de kunst onder dezen titel wordt thans opgericht eene Societeit, welke ten doel heeft het tevorderen van de kennis der natuurlijke historie op eene aangename en aanschouwelijke wijze, zoo door het bijeenbrengen eener verzameling van levende dieren, als door het plaatsen van een kabinet van opgezette voorwerpen uit het dierenrijk.


Dit is een deel van een rondschrijven van de boekhandelaar G.F.Westerman aan de Amsterdamse toargerij, waarmee op 1 mei 1838 de geschiedenis van Artis een aanvang nam. Ondanks tegenwerking van de toenmalige burgemeester breidde de dierentuin zich voortdurend uit. in 1881 kwam het aquarium tot stand. Thans leven er ruim 1350 diersoorten in Artis. Er is een huis voor kleine zoogdieren, ingericht als een tropisch is regenwoud, met o.a. aapjes uit Zuid-Amerika, halfaapjes uit Madagascar, dwerghertjes uit Indonesie, wasberen, luiaards en buideldieren. in het reptielenhuis zijn de koudbloedigen gelhuisvest: slangen, leguanen en krokodillen. ‘De wereld der duisternis’ is een huis waar dieren wonen die alleen ‘s nachts actief zijn, zoals de vleermuizen. in het aquarium zijn o.a. haaien, reuzenschildpadden en vele soorten tropische vissen te zien. Verder is er een uitgebreide vogel-bevolking, apen, neushoorns, giraffen, beren, olifanten, leeuwen, tijgers en nog veel nieer.
Er is een kinderboerderij, een speeltuin en een cafe-restaurant.
Plantage Kerklaan 38-40

Amsterdam

020-231836
Openingstijden: dagelijks 9.00-16.30 nur; in de zomermaanden tot zonsondergang
Toegangsprijzen: