Athene

Dit is de hoofdstad van Griekenland. Rond 430 voor Christus was de stad erg machtig en .beheerste zij het hele gebied rondom. Athene is te beschouwen als de geboorteplaats van onze democra tie. In de sde eeuw voor Christus werden de Atheense leiders al gekozen door de vrije burgers. Toen de Romeinen hun gebied uitbreidden, taande de invloed van Athene. In 1834 werd Athene de hoofdstad van Griekenland.

Het is nu een grootstad die ruim 2 mil joen inwoners telt. De haven van Atene heet Piraeus. Ook nu nog herinneren vele gebouwen, b.v. de Akropolis, aan de tijd dat Athene het centrum van de wereld was.