Werkstuk over Australië

Australië is het grootste eiland ter wereld. Samen met enkele andere eilanden vormt het Oceanië. In de 17de eeuw werd het ontdekt door de Nederlanders, maar pas een eeuw later, na de reizen vanJames Cook, vestigden de blanken er zich. Toen was het een strafkolonie waar de Engelsen hun misda digers naar toe stuurden. Daaruit is de staat Australië voortgekomen.

Australië heeft in het westen en het noorden grote woestijnachtige gebieden met een min der plezierig klimaat. De meeste mensen wonen dan ook in het oostelijke deel, waar de hoofdstad Canberra ligt, maar ook in steden als Sidney, Brisbane en Melbourne. Australië heeft een aantal diersoorten die nergens anders op de wereld voorkomen, zoals bui deldieren. Bekende dieren zijn de kangoeroe, de wombat, de koala en de zwarte zwaan. Australië is een land waarheen veel mensen emigreren, zodat de bevolking nog steeds groeit. Ook veel Nederlanders zijn naar Australië geëmigreerd om daar een nieuwe toekomst op te bouwen. Het grootste deel van de emigranten zijn Engelsen geweest. De oorspronkelij ke bevolking, de zgn. Aboriginals, voor een deel nog erg onontwikkeld, leeft vooral in het binnenland. Een belangrijk middel van bestaan in Australië is de scha penteelt. Belangrijk zijn ook de mijnen, waar lood, zink en uranium wordt gedolven. ,De laatste jaren heeft men er ook aardolie gevonden.

Australie Sydney

Australie map