Auteursrecht

Auteursrecht heeft u op alle literaire, wetenschappelijke, dramatische, muzikale en artistieke werken die uw geesteskind zijn. U hoeft het er niet speciaal op te vermelden, maar zo’n copyrightregel kan veel problemen voorkomen als u later uw rechten wilt uitoefenen. De bij de Auteurswet beschermde exclusieve rechten zijn het recht het werk te verveelvoudigen en het recht het werk openbaar te maken. De bescherming duurt het gehele leven van de maker en 50 jaren na de 1ste januari na zijn dood.

Een en ander houdt niet in dat de maker altijd om toestemming moet worden gevraagd voor openbaarmaking. Als er niet uitdrukkelijk een voorbehoud is gemaakt, mogen nieuwsberichten, artikelen over actuele onderwerpen enz. vrijelijk worden overgenomen. Ook mag u binnen de familieof vriendenkring best werk voordragen van een ander. Als u een werk van beeldende kunst bezit, mag u dit met het oog op eventuele verkoop zonder toestemming van de maker in een catalogus afbeelden.