Werkstuk over Azië

Dit is veruit het grootste werelddeel (44 miljoen km2) en bovendien woont er meer dan de helft van de totale wereldbevolking. Azië strekt zich uit van de Noordpoolcirkel tot aan de Evenaar. Men vindt er ook een grote verscheidenheid van godsdiensten, zo als het christendom, de islam, het boeddhisme en het hindoeïsme. Het is niet zo dat alle delen van Azië even dichtbevolkt zijn. Integendeel, in sommige streken wonen nauwelijks mensen. Dat komt omdat het klimaat in de verschillende delen van Azië sterk verschilt. De dichtst bevolkte landen zijn Japan, India en China. In China wonen meer dan 1,3 miljard mensen. Azië heeft in de geschiedenis bloeiende beschavingen gekend, zoals de Chinese beschaving en grote rijken als Babylonië en Perzië. Er zijn niet alleen grote wouden maar ook steppen en woestijnen. In Azië ligt ook het hoogste gebergte ter wereld, de Himalaja. De laatste jaren is Azië het strijdtoneel voor de grote machten in de wereld en zijn er veel oorlogen gevoerd, zoals in Korea, Viëtnam, Kampuchea en Laos. Veel landen behoren nog tot ontwikkelingsgebieden die regelmatig geteisterd worden door rampen en hongersnoden.

Geef een reactie