Babel

Babel was de hoofdstad van het Babylonische rijk. Het was een oude stad in het Midden Oos ten. De bijbellegende vertelt ons hoe er in Babel een toren werd gebouwd. De toren moest tot aan de hemelreiken. De bouw moest worden stilgelegd omdat er spraakverwarring tussen de bouwers ontstond.

Dit was een straf van God voor hun hoogmoed. De toren van Babel heeft waarschijnlijk echt bestaan. Hij stond bij dc tempel van Mardoek en had ccn hoogte van 91 meter en een grondvlak van 91 vierkante meter. Ver schillende Babylonische vorsten zouden er in het verleden aan gebouwd hebben.