Babynamen A

Aafje
Vrouwelijke vorm van Ave. Varianten: Aafke Afina Avelien.

Aâron
Hebreeuwse naam die ‘de verlichte’ betekent. De naam is vooral in joodse kringen in gebruik, Ook Aran geschreven.

Abel
Een bijbelse naam met als betekenis ‘de vergankelijke’.

Abraham
Een Hebreeuwse naam die ‘de vader van een menigte volken betekent. De oorspronkelijke vorm van de naam was Abram, wat ‘de vader is verheven’ betekent. De verkorte vorm Bram is sinds een tiental jaar vrij populair geworden.

Adam
De stamvader van het menselijke geslacht zal wel aan niemand hoeven te worden voorgesteld. De naam is van Hebreeuvvse oorsprong en betekent ‘mens’.

Adelheid
Deze Germaanse naam betekent van edeleaard Reeds in de middeleeuwen was dit een veel voorkomende naam die tal van afleidingen kent.

Adelind
Een Germaanse naam die bestaat uit twee stammen: ‘adel = edeF en ‘lind = slang’.

Adinda
Een naam die vooral bekendheid kreeg doör MuItatuU’s ‘Max Havelaar’. De betekenis luidt ‘liefste, zusje’.

Adolf
Een Germaanse naam die ‘edele wolf betekent, maar die door Hitler veel aan populariteit heeft ingeboet. Varianten: Alef Dolf.

Adriaan
De naam is afgeleid van ‘Adria’, een plaats in de buurt van Venetie. Hij vvordt ook in verband gebracht met het Latijnse ‘ater =dofzwart, donker’. Al vroeg in de middeleeuwen kwam de naam via Frankrijk naar Nederland.

Adrianne
Vrouvvelijke vorm van Adriaan.

Agatha
Van het Griekse’agathos = goed’. Deheilige Agatha is een van de bekendste heiligen van de oudheid.

Agnes
Van het Griekse ‘hagnos = heilig, zonder schuld, rein’. De heilige Agnes was martelares te Rome. Variant: Agnita.

Aida
Naam bekend van de gelijknamige opera van Verdi.

Alain
Een Franse naam die van oorsprong Bretoens is. Ook de Engelse vorm Alan of Allan komt veel voor. De naam betekent ‘rots’.

Albert
Afgeleid van de Germaanse naam Adelbert, ‘de door adel schitterende’.

Alberta
Vrouwelijke vorm van Albert.

Alda
De oorsprong van deze naam is niet bekend. Het is mogelijk dat de naam is afgeleid van Adelheid of dat hij vvordt gebruikt als verkorte vorm van Aldegonde.

Aldegonde
Een Germaanse naam die is afgeleid vanAdelgonde, ‘edele strijdster’.

Aldert
Een Friese naam die ‘sterk en volvvassen betekent, afgeleid van Adelhard. Varianten: Aaldert Elder Eldert.

Alena
Esn naam die vvaarschijnlijk is afgeleid ran Helena of van Magdalena.

Alexander
Deze oude naam is van Hittietische oorsprong en betekent ‘helper, redder’. Vooral m. keizerlijke en koninklijke geslachten was dit een geliefde naam. Varianten: Alec Alessandro Alessio AIex Alejds Sander Sascha.

Alexandra
Vromvelijke vorm van Alexander. Varianten: AIexa Alice Sandra Sandrien Sascha.

Alfons
Oorspronkelijk was dit een Germaanse uaam met als betekenis ‘de alles vvagende’. Hij werd echter vooral populair in Spanje, waar behalve de heilige Alfonso ook ver-sdıeidene koningen deze naam droegen. Via Spanje kwam de naam weer naar onze streken.

Alfonsina
Vromvelijke vorm van Alfons.

Alfred
Een Angelsaksische naam met als betekenis ‘door elfen geadviseerd’.

Alice
Een Engelse vleinaam voor Elisabeth of Alexandra. De naam is vooral populair geworden door Lewis Carrols ‘Alice in Wonderland. De Schotse versie van Alice is Alison, en de laatste jaren is het vooral deze versie die aan populariteit wint.

Almira
Een Arabische naam die ‘prinses’. betekent.

Ahyin
Afgeleid van Adelwijn dat ‘edele vriend’ betekent. Er bestaat ook een vrouvvelijke vorm AIwina.

Amaat
Van het Latijnse’amatus = debeminde de geliefde’.

Amabilis
Latijn voor ‘beminnelijk’. in de tijd van de Romantiek was dit in Engeland een popu-laire naam.

Amadeus
Van het Latijnse ‘de God minnende’. Een beroemde drager van deze naam is Wolf-gang Amadeus Mozart. De Italiaanse vorm Amadeo is geliefder.

Amalia
Een verkorte vorm van de Germaanse naam Amalberga, beschermster in de strijd.

Amand
Van het Latijn ‘amandus = liefelijk’. Ook de vrouvvelijke vorm Amanda komt voor.

Amber
Van het Arabische ‘anbar = amber’, een reukstof.

An
in Friesland iş dit een vrij veel voorkomende jongensnaam. in andere streken is het meestal een verkorte vorm van de meisjesnaam Anna.

Anais
Een naam die is afgeleid vanAnna en die vooral bekendheid heeft verworven door de Amerikaanse schrijfster Anaîs Nin.

Anastasia
Van het Griekse ‘anastasisopstanding’. in het oosten is dit een heel populaire naam. Bij ons komt vooral de vorm Natasja veel voor. Varianten: Asta Natasja Nastenka Stasi.

Andrea
Vrouvvelijke vorm van Andreas.
Andreas
Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘andreios = mannelijk, dapper’. De naam komt in heel Europa in verschillende vormen voor.

Andrew
De Engelse vorm van Andreas. Vooral de geboorte van prins Andrew van Engeland heeft de naam een groeiende popularitoit gegeven.

Angela
De naam betekent ‘engel’ en heeft zich verspreid vanuit Italie.

Angelo
Italiaanse naam die vervvarit is met de meisjesnaam Angela.

Anna
Een Griekse naam die is afgeleid van het Hebreeuwse ‘hanna = genade, liefelijke’. Anna is in het bijbelverhaal de moeder van Maria. Hierdoor is zij de patrones van de huismoeders gevvorden. De naam kent tal van afleidingen en roepvormen.

Annabella
Een combinatie van Anna en Sibüla. Vooral de kortere vorm Annabel wordt tegenwoordig vaak gehoord.

Annechien
Een oude Drense vorm van Anna, waarvan ook vaak Annechina wordt gemaakt.

Annegreet
Een combinatie van Anna en Greta.

Anneleen
Een combinatie van Anna en Helena. Variant: Annelien.

Annelies
Een combinatie van Anna en Elisabeth. Variant: Annelieke.

Anneloes
Een combinatie van Anna en Louise.

Annelore
Een combinatie van Anna en Eleonore.

Annemarie
Een veel voorkomende combinatie van

Anna en Maria.
Varianten: Annemie Annemarijn Marianne.

Annerie
Een combinatie van Anna en Hendrika.

Anneriet
Een combinatie van Anna en Rita.

Anthea
Een mooie meisjesnaam die is afgeleid van het Griekse ‘anthos = bloesem’. Het is een van de vele meisjesnamen die thuishoren in het rijk der bloeraen, zoals Margriet en Daisy.

Antonia
Vuouwelijke vorm van Antoon.

Antoon
Van deze Latijnse naam is de betekenis onzeker. Drie bekende heiligen hebben gezorgd voor de verspreiding van de naam in onze streken.

Arabella
VVaarschijnlijk is dit een van oorsprong Spaanse naam die ‘de kleine Arabische’ betekent. De naam kan ook zijn afgeleid van Annabella.

Ariadne
Een naam uit de Griekse mythologie. Ariadne was de dochter van Minos. Zij werd verliefd op Theseus die in het labyrint tegen de Minotaurus moest vechten. Zij gaf hem een draad om de weg terug te vinden. Variant: Arianne.

Arielle
Deze naam is afgeleid van het Hebreeuwse ‘ariel = leeuw van God’.

Ariet
Een vernederlandsing van het Engelse Harriet of het Franse Henriette, die beide zijn terug te voeren tot Hendrik. Voor de varianten, zie önder Hendrik.

Arlette
Oorspronkelijk was dit een Normandische naam die waarschijnlijk ‘edelvrouw’ betekent.

Arnolda
Vrouwelijke vorm van Arnout.

Arnout
Deze Germaanse naam betekent ‘heersend als een adelaar’. Er bestaan tal van afgeleide vormen, zowel voor jongens als voor meisjes.

Arseen
Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘arşen = de mannelijke, de sterke’.

Arthur
De oorsprong van deze naam is niet zeker. waarschijnlijk is er een verband met het Keltische ‘artus = beer’. De naam is vooral bekend geraakt door de middeleeuwse Arthur-romans.

Astrid
Een Scandinavİsche naam.die ‘schone godin’ betekent. De naam werd vooral populair door koningin Astrid van-Belgie.

Audrey
Deze Engelse naam betekent ‘edel en geliefd. Hij is bij ons vooral populair geworden door de filmster Audrey Hepburn.

August
Een van oorsprong Latijnse naam die ‘geheiligd, verheven’ betekent. Keizer Augustus was de beroemdste drager van deze wel erg vorstelijke naam.

Augusta
Vrouwelijke vorm van August. Varianten: Asta Gusta Guusje Stina.

Auket
Een Friese naam die waarschijnlijk in de kindermond is ontstaan, een zg. bakernaam. De oorsprong van zo’ri naam is moeilijk te achterhalen. Mogelijk is er een verband met de naam Ave.

Aurora
Latijn voor ‘morgenstond’ en verwant met ‘aurum goud’.

Ave
Deze van oorsprong Friese naam is waarschijnlijk een zg. bakernaam, een door de kindermond verkorte en vervormde naam. De betekenis is onzeker.

Axel
Een Zvveedse verkorting van Alexander.