Babynamen B

Baafje
Vrouwelijke vorm van Bavo.

Barbara
Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘barbaros = vreemd, buitenlands’. De heilige Barbara was een martelares die volgens de leğende door haar vader in een tören werd opgesloten. De naam kent tal van verkortingen en vleivormen in diverse talen.

Barend
De naam Barend is oorspronkelijk afgeleid van Bernhard, maar is reeds zo lang ingeburgerd dat hij als een zelfstandige naam wordt beschouwd.

Barry
Deze naam zou zijn oorsprong vinden in de oude Ierse naam ‘Bearrach = goede schutter’. in het Nederlands zou het ook een vleivorm kunnen zijn van namen die beginnen met bart.

Bart
Een veel voorkomende naam die een verkorte vorm is van Bartholomeus, of een andere vorm van Bert.

Bartholomeus
Deze naam is afgeleid van een eigennaam. De oorspronkelijke vorm is ‘Bar Tolmai = zoon van Tolmai’.

Bathilde
Een Germaanse naam bestaande uit de stammen ‘bade’ en ‘hild’, die allebei ‘strijd’ betekenen.

Baue
Dit is een sterk verkorte en in de kindermond vervormde Germaanse naam die mogelijk verwant is met Bavo.

Bavo
De oorsprong van deze naam is moeilijk te achterhalen omdat hij sterk verkort’is en in de kindertaal werd vervormd. Vermoedelijk ligt de oorsprong in de Germaanse stam’badu = strijd’.

Beata
Een van oorsprong Latijnse naam die ‘de gelukkige, de gezegende’ betekent,

Beatrijs
Deze van oorsprong Latijnse naam, die in onze gewesten al in de middeleeuwen veel voorkwam, betekent ‘de gelukbrengster’. Na de geboorte van de Nederlandse prin-ses Beatrix werd de naam opnieuw popu-lair.
Varîanten: Bea Beatrice Beatrix Bee Bice Bieke Trix.

Belinda
Afgeleid van de oude Germaanse naam ‘Betlindis’ waarvan de betekenis onzeker is. De naam komt voor in de middeleeuwse Karelromans: Belinda is daar de vrouw van Roeland. Ook de oude vorm Betlindis hoort men nu vaker.

Bella
Het Latijnse ‘bella’ betekent ‘de schone’, maar de naam kan ook een verkorte vorm zijn van Arabella of Isabella. Variant: Belle Bellina.

Ben
De naam Ben kan een verkorting of vleivorm zijn van Benedictus, maar ook van namen die beginnen met bern

Benedictus
De naam is waarschijnlijk ontleendaan Latijnse bijbelteksten en betekent ‘de gezegende’. Hij kreeg vooral bekendheid door de heilige Benedictus van Nursiam, stich-ter van de Benedictijner orde. Varîanten: Ben Bendiks Benedikt Bengt Benito Bennet Benoît Betto.

Benedicta
Vrouwelijke vorm van Benedictus.

Benjamin
Een van oorsprong Hebreeuwse naam die ‘zoon van het zuiden, het geluk’ betekent.

De naam wordt vaak afgekort tot Ben, en ook de vrouwelijke vorm Benjamina of Benja wordt wel eens gehoord.

Berenice
Deze oude Macedonische naam betekent ‘de overwinning brengend’ en is vooral in Amerika heel populair. Varîanten: Berenike Bernice.

Berit
Zweedse verkorting van Berta of Birgitta. Ook de vorm Berita bestaat.

Bernhard
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘sterk en moedig als een beer’. Het is een oude naam die door tal van heiligen een door de eeuwen heen blijvende popu-lariteit heeft gekregen. Varîanten: Barend Barnard Bendert Ben-nert Benso Berend Bernat Bernd Bernie Bindert Binnert.

Bernharde
Vrouwelijke vorm van Bernhard. Varîanten: Barendina Barendje Berdine Berendina Berendje Bernadette Bernardina Berndina Bernke Binnertsje.

Bertti
Een veel voorkomende naam die eigenlijk een verkorting is van Germaanse namen die beginnen of eindigen met -bert-. De naam leidt al lang een zelfstandig leven en kent dan ook tal van afgeleide vormen. Varîanten: Baart Bart Barihel BerteJ Bertil Berto Brecht.

Berta
Vrouwelijke vorm van Bert.
Varîanten: Bartelijntje Bartelina Bartke

Bertol
Een oude Germaanse naam die ‘de schitterende heerser’ betekent.
Varîanten: Barteld BartoJd Berchtold Bert
Bertout.

Bertolf
Germaanse naam die ‘schitterende wolf’ betekent.

Bertrada
Een oude Germaanse naam met als betekenis ‘de schitterende raadgeefster’.

Bertram
Een Germaanse naam die ‘schitterende raaf’ betekent. Varîanten: Bertie Bertran.

Bertrand
Deze Germaanse naam betekent ‘schitterend schild’ en komt vooral in Frans spre-kende landen veel voor.

Berwout
Een Germaanse naam waarvan de betekenis luidt ‘heersend als een beer’. Varîanten: Bareld Bartvald.

Beryl
Deze Engelse naam is afgeleid van het Griekse ‘berullos’, de naam van een zee-groene edelsteen. in het’Arabisch betekent het woord ‘kristalhelder’.

Birgitta
Deze van oorsprong Zweedse naam wordt vaak verward met Brigitta, maar het gaat wel degelijk om een andere naam. Varîanten: Berit Berita Birgit Birte Gita Gitti.

Björri
Deze Seandinavische naam is mogelijk een verkorte vorm van een Germaanse naam met de stam ‘bern’. De betekenis is dan ‘beer’.

Blanca
Ofschoon verlatijnst, is deze naam oorspronkelijk toch afgeleid van het Germaanse ‘blankas = deblanke,glanzende’. Varîanten: Bianca Blanche.

Bob
Een veel voorkomende roepnaam voor Robrech.

Borgert
Friese vorm van de oude Germaanse naam Burghard, die ‘sterke beschermer’ betekent.

Boris
Deze Slavische naam betekent ‘strijder’ en is ook in Engeland een vrij populaire naam.
Bosco
Af en toe wordt deze naam, die bekendheid heeft gekregen door Don Bosco, ook als voornaam gegeven.
Boudewijn
Deze Germaanse naam betekent ‘stoutmoedige vrienden werd gedragen door tal van Vlaamse graven. Sinds de geboorte van de huidige koning van Belgie is de naam ook voor ‘gewone’ jongens vrij populair geworden. Varîanten: Baldewijn Baldwin.

Boy
Af en toe hoort men deze voornaam die gewoon het Engelse woord voor ‘jongen’ is.

Brand
Een verkorte Germaanse naam met als stam’brand = vlammend zwaard’. Varîanten: Brando Brant Brend Brent.

Branda
Vrouwelijke vorm van Brand. Varîanten: Brandina Brantsj’e.

Brecht
Friese verkorting of vleivorm van Germaanse namen met ‘brecht = stralend, schitterend’. Varîanten: Brechje Bregje Bregtje.

Brenda
Oorspronkelijk was dit een Schotse naam met dezelfde betekenis als Brand, nl. ‘vlammend zwaard’.

Brendan
Deze Ierse naam betekent ‘hij diebij hetbaken woont’. Volgens de legende zou de heilige Brendan de eilanden der gelukzaligen hebben ontdekt, hetgeen wordt beschre-ven in het middelnederlandse verhaal ‘De reis van Sinte Brandaan’.

Brian
Een Keltische naam die waarschijnlijk ‘heuvel’ betekent.

Brigitta
De oorsprong van deze naam is te vinden in het Keltische ‘briganti = de verhevene’. Waarschijnlijk is er ook een verband met de naam ‘Bourgondie’. Brighid was de Keltische godin van het licht en van de poezie. Varîanten: Bregitta Bridget Brigida Britt Britta Giti.

Bruce
Deze Schotse naam verwierf zijn populariteit dank zij Robert de Bruce, de nationale held van Schotland (1274-1329). De naam is afgeleid van de plaats ‘Brix’ in Norman-die.

Brunhilde
Een tweestammige Germaanse naam die ‘schitterend in de strijd’ betekent. Het is de naam van een van de Walkuren in de noordgermaanse heldensagen. Variant: Brynhild.

Bruno
Een verkorte vorm van een Germaanse naam met de stam’brun = schitterend.