Babynamen C

Camille
Vrouwelijke vorm van Camillus.

Camillus
Deze naam is Waarschijnlijk van Etruskische oorsprong, maar er kan ook een verband zijn met het Griekse ‘gamelios = behorend bij het huwelijk’. Vooral in Belgie is de vorm Camiel lange tijd vrij populair geweest.
Varianten: Camiel Miel.

Candida
Een van het Latijn stammende naam die ‘sneeuwwit, vlekkeloos betekent. Zowel Voltaire als Shaw hebben er een ‘literaire’ naam van gemaakt.

Carla
Een van de vele vrouwelijke vormen van Karel.
Varianten: Garlotta Carole Carolientje
Carolina Carry Charlene Charlotte Karlien Lien Lola Lotte Lotfcie.

Carmen
Deze typisch Spaanse naam betekent ‘geboren op de feestdag van Onze Vrouwe van de Karmel’. De Karmel, waarnaar de orde van de karmelieten is genoemd, is een berg tussen Galilea en Samaria. in de Vere-nigde Staten is vooral de vorm Carmella vrij populair.

Casimir
De oorsprong van deze Poolse koningsnaam is te vinden in het Poolse woord ‘kasimierz = vredestichter’.

Caspar
Waarschijnlijk is deze naam, die gedragen werd door een van de drie wijzen uit het Oosten, van Perzische oorsprong en betekent hij ‘schatbewaarder’, Varianten: Cas Jasper Jesper Kasper.

Caspara
Vrouwelijke vorm van Caspar. Varianten: Casparina Cassie Jasperina.

Cassandra
in de Griekse mythologie is Cassandra de geliefde van Apollo van wie zij de gave der profetie kreeg. Zij voorspelde de val van Troje, maar niemand geloofde haar.

Catharina
Naar aile waarschijnlijkheid houdt deze naam verband met het Griekse ‘katharös = rein’. Al vroeg in de middeleeuwen was deze naam in heel west-Europa zeer populair, en dat verklaart ook de vele aflei,din-gen en vleivormen die van deze naam be-staan. .>.
Varianten: Cara Carina Cathy Cato Ekaterina Karen Karin Karina Kathleen Katinka Katrien Katrijn Kay Kitty Nienke Nina Tineke Tini Trijntje.

Cecil
Deze naam is afgeleid van de Romeinse familienaam Caecilius, die zelf is afgeleid vanhetLatijnse’caecus – blind’.

Cecilia
Vrouwelijke vorm van Cecil. De heilige Cecilia is de patrones van de muziek. Varianten: Celia Celie Sheila.

Cedric
Över de oorsprong van deze Engelse naam tast men in het duister. Hij raakte bekend door Sir Walter Scotts ‘Ivanhoe’, waarin Cedric de held was.

Celesta
Een naam die is afgeleid van het Latijnse ‘caelestis = hemels, goddelijk’. Variant: Celestien.

Chantal
Deze Franse naam was oorspronkelijk een familienaam. Pas in 1913 werd de naam in Frankrijk voor de eerste keer aanvaard als voornaam, Komt bij ons niet zeldzaam voor.

Charis
Een van oorsprong Griekse naam die ‘bevalligheid, gratie’ betekent. De ‘Chariten’ waren de Griekse godinnen van de schoon-heid, gezellinnen van Aphrodite. Variant: Charissa.

Charlotte
Een naam die door velen als zelfstandige naam wordt beschouwd, doch die is afgeleid van Catharina.

Cherry
Een in Engeland vaak gehoorde vleivorm van Charity, een naam die dezelfde oorsprong heeft als Charis. Variant: Cher.

Chloe
Deze mooie naam stamt uit het Grieks en betekent ‘jonge scheut’. Vooral bij dichters was deze naam erg geliefd, zoals blijkt uit hetbekende ‘Dafnis en Chloe’.

Chloris
Een naam van Grieks oorsprong die ‘fris groen’ betekent. Aanvankelijk was dit een vrouwennaam (Chloris was de gemalin van de Griekse god Zephyros), maar bij ons wordt hij in de vorm Kloris ook als jon-gensnaam gebruikt.

Christiaan
Deze wel zeer populaire naam is rechtstreeks afgeleid van ‘Christus’, waarvan de oorspronkelijke betekenis ‘de gezalfde’ is. Dernaam kent zowel voor jongens als voor meisjes tal van afgeleide vormen. Varianten: Carst Chris Christijn Karsten.

Christiane
Vrouwelijke vorm van Christiaan. Varianten: Chris Chrissy Christa Christel Christine Karsje Kirsten Kirsty Stijntje Stina Tina Tineke.

Christoffel
Deze naam stamt uit het Grieks en betekent ‘Christusdrager’. Hij werd vooral populair door de heilige Christoforus, die tegenwoordig de beschermer van de automobi-listen is. Varianten: Chris Christoph Christopher.

Cindy
Oorspronkelijk was dit een Engelse verkorte vorm van Lucinda en Cynthia, maar sinds de jaren 50 wordt hij als een zelfstandige naam beschouwd.

Clara
De naam is afgeleid van het Latijnse ‘clarus = helder, glanzend’. Reeds in de middeleeuwen was de naam zeer populair, en dit vooral door de heilige Clara, die in de 13de eeuw de orde van de Clarissen stichtte. Varianten: Claire CJarice CJarinda Klaar-tje.

Claude
Een naam die is afgeleid van het Latijnse ‘claudus = kreupel’. Vooral in Frankrijk komt deze naam veel voor, ook in combinatie met jean

Claudia
Vrouwelijke vorm van Claude. Varianten: Claudine Gladys.

Claus
Een vooral in Duitsland vrij populaire vorm van Nicolaas (zie aldaar).

Clemens
Deze uit het Latijn stammende naam bete kent ‘zachtmoedig, genadig’. Het is dt naam van een aantal pausen die ailen heb ben bijgedragen tot de vroegere populari teit van deze naam. De verkorte vonr Clem wordt nog vaker gehoord.

Celementine
Vrouwelijke vorm van Clemens. Variant: Clementia.

Cleo
Een verkorte vorm van de Griekse naan Cleopatra waarvan de betekenis luidt ‘di roemvandevader’.

Clifford
Een Engelse naam die oorspronkelijk en kel als familienaam werd gebruikt. Voora de verkorte vorm Cliff is in Engelstalig landen zeer populair. Dank zij de popzar ger Cliff Richard is de naam ook bij on geenonbekende.

Clint
Ook deze Engelse naam heeft zijn bekenc heid te danken aan de wereld van film e muziek, en dit vooral door de persoon va Clint Eastwood.

Clovis
Deze Franse vorm van de Germaans naam Lodewijk betekent ‘roemvolle strider Clovis was de bekendste koning va de Franken.

Clyde
Deze Schotse naam, hier vooralbeken door de film ‘Bonnie en Clyde’, vindt zij oorsprong in een Schotse rivier van de naam. Vooral in de Verenigde Staten dit in het begin van de eeuw een zeer popi laire naam.

Columba
Deze naam is afgeleid van het Latijn! woord voor ‘duif. De Nederlandse vers van deze naam is Duifje; wordt wel g bruikt als vleinaam.

Conan
Waarschijnlijk is deze Engelse naam afg leid van het Keltische’kuno = hoog’.

Constant
De betekenis van deze van oorsprong Latijnse naam luidt ‘standvastig’. Onder in-vloed van Constantijn de Grote, de eerste christenkeizer van het Romeinse Rijk, werd de naam al heel vroeg populair. Ook de stad Constantinopel is naar hem ge-noemd. Varianten: Stan Stanny.

Constantia
Vrouwelijke vorm van Constant. Varianten: Connie Constance Stannie Stansje.

Cora
Deze naam vindt zijn oorsprong in het Griekse ‘köre meisje’. Cora was een van de bijnamen van de Griekse godin Persephone, die elk jaar steeds een half jaar in de onderwereld moest doorbrengen. Varianten: Corien Corine.

Cornelia
Vrouwelijke vorm van Cornelis. . Varianten: Conny Corry Lia Neeltje Nel Nele Nelia Nellie.

Cornelis
Waarschijnlijk houdt deze naam verband met het Latijnse ‘cornu = hoorn’. in onze streken werd hij populair in de 15de eeuw. Varianten: Cok Cor Corneel Kees Neel Niels.

Crispijn
Deze naam is afgeleid van het Latijnse ‘crispusgekruld, kroeskop’. Crispinus en Crispinianus waren twee Romeinse martelaars en zijn nu de patroonheiligen van de schoenmakers.

Cunera
Vermoedelijk is deze naam van Germaanse oorsprong en betekent hij ongeveer ‘van een dapper geslacht’. Variant; Kniertje.

Cynthia
Deze naam, die vooral in Engeland en de Verenigde Staten vrij populair is, was oor-spronkelijk een bijnaam van de Griekse godin Artemis, die geboren was op de berg ‘Cynthus’.

Cyriel
Waarschijnlijk is deze naam afgeleid van het Griekse ‘kurios = heer. Onder invloed van de heilige Cyrillus, die mee het ‘Cyrillische’ alfabet ontwierp, werd de naam zeer populair in de Slavische landen. De Russi-sche spelling is Kirili.