Babynamen D

Dafne
Het Griekse woord ‘daphne’ betekent ‘laurier’. in de Griekse mythologie was Dafne een nimf die bemind werd door Apollo. Vooral onder invloed van de literatuur kent de naam een vrij grote verspreiding in angelsaksische landen.

Dagmar
Een oude Germaanse naam die ‘beroemd als de dag’ betekent en die vooral in de Scandinavische landen veel voorkomt. De verkorte vorm Dag kan ook zijn afgeleid van Dagobert.

Daisy
Deze Engelse naam, die ‘madeliefje’ betekent, is een vleivorm van Margaret of in het Nederlands ‘Margriet’.

Dalia
Ook de dalia is een bloem, en als voornaam beslist even mooi als Daisy of Margriet!

Damiaan
Deze naam zou verband houden met het Griekse ‘damazein = bedwingen’. Varianten: Daam Damien Damy.

Daniel
Deze van oorsprong Hebreeuwse naam betekent ‘mijn rechter is God’. Varianten: Daan Danee Danny ISfiel.

Daniela
Vrouwelijke vorm van Daniel. Variant: Dana Danine DanIta Danja Danka.

Daria
Vrouwelijke vorm van Darius of Russische verkorting van Dorothea.

Darius
Deze naam is afgeleid van het Griekse dareios = hij diehetbezitbeschermt’.

David
Deze Hebreeuwse naam betekent ‘Heveng, vriend’ en is vooral bekend via het bijbelverhaal van koning David en de reus Goliath.
Varianten: Daaf Dave Davy.

Davida
Vrouwelijke vorm van David. Varianten: Davina Datvida.

Dea
Dit Is een verkorte vorm van de van oorsprong Latijnse naam Deodatus, ‘door God geschonken*. Ook de Franse vorm Dieudonn voor jongens is bekend.

Debora
De betekenis van deze Hebreeuwse naam is ‘honingbij. De naam komt vooral in Engeland en Amerika veel voor. Varianten: Debra Debby Deesje , Deetje Dete.

Deirjire
De betekenis van deze Ierse naam is onzeker.

Delfina
Deze naam komt van het Griekse ‘delphis = dolfijn’ en wordt vooral aangetroffen in Franssprekende landen, geschreven als Delphine.

Delia
Oorspronkelijk was dit een bijnaam van de Griekse godin Artemis, die geboren was in Delos.
Varianten: Deliaantje Deliana Dilia Diliana.

Delila
Een Hebreeuwse naam die ‘de smachtende’ betekent.

Denijs
Deze Nederlandse voornaam vindt zijn oorsprong in de Griekse naam Dionysos, god van de wijn. Later werd het ook de naam van tal van heiligen, wat verklaart waarom hij al vroeg in de middeleeuwen voorkwam.
Varianten: Denis Dennis Dines Dion Nies Nijs.

Denise
Vrouwelijke vorm van Denijs. Varianten: Denijse Dionne Nysj’e.

Derk
Friese vorm van Dirk.

Desire
Een veel voorkomende Franse voornaam die is afgeleid van de Latijnse naam ‘Desideratus = de verlangde’. De verkorte vorm Desie wordt in Limburg gebruikt als meis-jesnaam.

Desmond
Deze Engelse naam vindt zijn oorsprong in het Ierse ‘Deas munnlain = bewoner van South Munster’.

Dette
Een van de vrouwelijke vormen van Diede. Varianten: Dedeke Detsje Detty Didi Diekje Dietha Diltj’e Thea Tieke Tjake.

Diana
Dit is de naam van de Romeinse godin van de maan en de jacht. Via Italie’ en Frankrijk is de naam ook bij ons populair geworden. Soms wordt deze naam ook gebruikt als afkorting van Adriana.

Dick
Engelse verkorting van Richard. Bij ons ook een verkorte vorm van Diederik.

Diede
Deze oude Germaanse naam betekent ‘van het volk’. Vooral onder invloed van de kindertaal zijn er tal van verkortingen en vleivormen ontstaan die allemaal zijn terug te voeren tot de oervorm Diede. Varianten: Dedde Deddo Diel Dillo Dirk Taco Taatse Ted Tekke Tesse Tiddo Tja-de Tjakke Tijdo.

Diederik
De naam is samengesteld uit twee Germaanse stammen: ‘diet = volk’ en ‘rijk machtig’. De samentrekking Dirk is bij ons al sinds de middeleeuwen een zeer populaire naam.
Varianten: Derek Derk Dick Diedrik Dieter Dirk Thierry Tjaark Tsjerk.

Diederika
Vrouwelijke vorm van Diederik. Varianten: Derkdina Derkien Derkje DiJJy Dirkiena Dirkje Drieka.

Diego
Spaanse naam die is afgeleid van Jacob.

Dietlind
Een Duitse naam die is samengesteld uit ‘diet volk’ en ‘lindslang’.

Dieuwer
Een Friese naam die ‘beschermer van het volk’ betekent.

Dieuwertje
Vrouwelijke vorm van Dieuwer.

Digna
Een van oorsprong Latijnse naam die ‘de waardige’ betekent.

Dimitri
Een Russische naam die is terug te voeren tot de Griekse Demetrius, zoon van Demeter.

Dina
Deze naam wordt vaak gebruikt ais afkorting van een andere naam, zoals Arendina, maar hij bestaat ook zelfstandig en betekent dan ‘oordeel’. in het laatste geval is de herkomst te zoeken in het Ûude Testa-ment. Varianten: Dien Diny.

Dirk
De naam komt al sinds de middeleeuwen als dusdanig voor, maar is eigenlijk een samentrekking of verkorte vorm vah Diederik. Ook vermoedelijk afgeleide vorm van Diede.

Ditmar
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘beroemd önder het volk’. Varianten: Detmer Diemer.

Dolores
Een Spaanse naam die is ontleend aan ‘Maria de los dolores = Maria der smarten’. De feestdag valt op 15 september, en in Spanje werden vroeger aile meisjes die op die dag geboren werden, Dolores genoemd.
Varianten: Lola Lolita,

Dominicus
De Latijnse betekenis van deze naam is ‘hij die op de dag des Heren geboren is’. De naam werd vooral bekend door de heilige Dominicus, stichter van de Dominicanerorde.
Varianten: Demko Domenico Domien Dominique.

Donald
Deze Engelse naam betekent ongeveer’ wereldheerser’ en vindt zijn oorsprong in het Keltisch. Vooral in Schotland is deze naam heel populair. Hij wordt vaak afgekort tot Don.

Donna
Het Italiaanse woord voor ‘dame* dat de laatste jaren steeds vaker gehoord wordt als voornaam.

Doris
Deze Engelse naam vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie en betekent ‘speer’. Hij kan evenwel ook een verkorting zijn van Dorothea. Soms wordt ook Dorisa gebruikt, misschien omdat in onze ören de naam Doris een ‘mannelijke’ klank heeft.

Dorothea
Deze van oorsprong Griekse naam betekent ‘geschenk van God’ en kent tal van afgeleide vormen waarvan de meeste ons bereikt hebben via de Engelse taal. Varianten: Dol/y Doortje Dora Doreen Dorenda Doretta Dorianne Dorien Dorina Doris Dorothy Dorrit Dotje Thea.

Douwe
Van deze Friese naam is de oorsprong onzeker. Mogelijk betekent hij ‘duif.

Duifje
Net zoals bij de Latijnse naam Columba is de betekenis van deze voornaam niet ver te zoeken. De naam betekent wat hij zegt!

Dulcinea
De naam is afgeleid van het Latijnse ‘dulcis = zoet, vriendelijk’. Dulcinea was de denkbeeldige geliefde van Don Quijote. Varianten: Douce Dulcia.

Duncan
Een oude Keltische naam die ‘donkere strijder’ betekent. Vooral in Schotland is deze naam vrij populair.

Dylan
Een naam uit Wales die in onze streken vooral bekend is geraakt door de zanger Bob Dylan. in de mythologie was Dylan de zoon van de zeegod.

Dymfna
De betekenis van deze van oorsprong Ierse naam is moeilijk te achterhalen. De heilige Dymfna was volgens de legende de dochter van de koning van Ierland. Zij vluchtte naar Belgie waar zij bij Geel werd gedood. Haar naam is verbonden met de verpleging van geesteszieken aldaar.