Babynamen E

Ebert
Deze Friese naam vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de Germaanse naam Everbert, die betekent ‘stralend als een ever’.

Ebertina
Vrouwelijke vorm van Ebert. Variant: Ebertje.

Eda
Een Germaanse meisjesnaam die ,’edele stammoeder’ betekent. De naam heeft dezelfde oorsprong als Edda, vooral gekend door de gelijknamige verzameling Oudijslandse sagen.

Ede
Deze Friese naam is een sterk verkorte vorm van namen met ‘edel’ of ‘adel. Varianten: Aido Edo Edzo Etto.

Edgar
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘edele speer’ en was oorspronkelijk een Engelse naam die bekendheid kreeg door koning Edgar, ‘uitvinder’ van het Engelse weekend. Varianten: Ed Edgard Edger.

Edith
Deze oude Angelsaksische naam betekent ‘strijderes voor het erfgoed’. De naam werd in onze gewesten vooral populair önder invloed van de Duitse vorstenhuizen. Varianten: Ditte Edith a.

Edmond
Een van oorsprong Angelsaksische naam die ‘beschermer van het erfgoed’ betekent. Varianten: Eamon Edmundus Mon Ned.

Edmonda
Vrouwelijke vorm van Edmond.

Edna
Een Oudtestamentische naam die vooral in Engeland vrij algemeen voorkomt.

Edward
Een Oudengelse naam die ‘bewaker van het erfgoed’ betekent. De naam werd gedragen door verscheidene Engelse koningen. De Engelse benaraing ‘teddy boys’ voor nozems dankt zijn bestaan aan de Engelse koning Edward VII die zeer excen-triekgekleedging.
Varianten: Duarte Ed Eddie Ned Ted Teddy Ward.

Edwin
Oorspronkelijk een Engelse naam die ‘vriend van het erfgoed’ betekent.

Edwina
Vrouwelijke vorm van Edwin. Variant: Adivine.

Eedje
Vrouwelijke vorm van de Friese naam Ede.

Eerhard
De naam is mogelijk een afgeleide vorm van Everhard, maar kan ook zelfstandig worden gezien en betekent dan ‘sterk doorroem’.

Efraim
Deze Bijbelse naam komt vooral in de Verenigde Staten voor en betekent ‘de vruchtbare’.

Egbert
Deze van oorsprong Germaanse naam betekent ‘schitterend zwaard De naam dankt zijn verspreiding aan een Engelse bisschop die Willibrord naar west-Europa zond om het christendom te prediken. Varianten: Bert Egbrech Eibert.

Egberta
Vrouwelijke vorm van Egbert.
Varianten: Egberdina Egbertien.

Eglantine
De naam is afgeleid van de plant ‘eglantier’ en kreeg bekendheid via oude Franse romans.

Egmond
Een Germaanse naam die ‘beschermer met het zwaard’ betekent.

Eibertje
Friese meisjesnaam die is afgeleid van Egbert. Varianten: Eiberdina Eibertien.

Eida
Friese naam die een verkorting of vlejvorm is van Germaanse namen beginnend met ei- ofeg-.

Eileen
Een van oorsprong Ierse naam die teruggaat tot Helen of Evelyn. De naam betekent ‘de vriendelijke’. Variant: Aileen.

Eimert
Een Germaanse naam die ‘beroemd met het zwaard’ betekent.

Eke
Een Friese naam die een verkorting of vleivorm is van een Germaanse naam die met eg begint.

Eleonora
De oorsprong van deze naam is moeilijk te achterhalen. Mogelijk is er een verband met het Griekse’eleos = erbarmen’of met het Arabische woord ellinor = Godismijn licht’.

Elfrieda
Deze Germaanse naam betekent waarschijnlijk ‘edel en vreedzaam’. Varianten: Alfrida Effi Elfreda.

Eliane
Vrouwelijke vorm van Elias die vooral in Frankrijk heel populair is.

Elias
Deze Hebreeuwse profeterinaam was vooral in de middeleeuwen vrij populair. De naam betekent ‘Jehovais mijnGod’. Varianten: Eli Ilja.

Eligius
De naam is afgeleid van het Latijnse ‘eligere = uitkiezen’. De heilige Eligius is de patroon van de goudsmeden. Varianten: Eloy Looi.

Elisabeth
Deze van oorsprong Hebreeuwse naam betekent ‘zij die bij God zweerf. De naam werd vooral populair door de vele vorstinnen die deze naam droegen. Deze populariteit wordt ook bewezen door de talrijke verkortingen, vleivormen en afgeleide namen.

Elke
Friese vleinaam yan een Germaanse naam die met adel- begint.

Ellemieke
Gombinatie van Elisabeth en Maria.

Ellen
Deze naam kan een verkorting zijn van Eleonora, maar in het Engels is het een vroegere vorm van Helen. Vooral in Ierland is deze naam heel populair.

Elma
in de Verenigde Staten is deze naam een verkorting van Guglielma. in Scandinavie” is het een vleivorm van Else Marie.

Elodie
Deze van oorsprong Germaanse naam betekent ‘geheel en al rijkdom’. Variant: Alodia.

Elroy
Een vooral in de Verenigde Staten vrij populaire naam van Latijnse oorsprong. De naam betekent ‘de koning’.

Elvira
Waarschijnlijk heeft deze naam een Germaanse oorsprong. De betekenis is dan ‘in alles beschermend’. De naam werd vooral bekend door de opera över de held Don Juan.

Elvis
Een naam die vooral bekendheid verwierf door de zanger Elvis Presley en die dezelfde oorsprong zou hebben als de meIsjesnaam Elvira.

Emiel
Deze vernederlandste vorm van Aemilius is afkomstig van het Griekse ‘haimulos =zachtzinnige’.
Varianten: AmeJis Mees Melis MieJe.

Emilia
Vrouwelijke vorm van Emiel. De naam kreeg zijn populariteit mede door Rousseau’s ‘Emile’.
Varianten: Emeline EmiJiana Emilie Em-mie Lie Millie.

Emma
Oorspronkelijk was dit een Frankische naam die zich via Frankrijk en Engeland heeft verspreid. De Germaanse stam ‘ermena’ betekent ‘de grootste’. De naam kan ook worden gezien als verkorting van Em-manuela, Emilia of Amalia. Varianten: Emmie Emmy Ems.

Emmanuel
Een veel voorkomende afgeleide vorm van Immanuel. Deze naam is van Hebreeuwse oorsprong en betekent ‘God is met ons’. Varianten: Manu Manuel Mendel Maantje Mandel.

Emmanuela
Vrouwelijke vorm van Emmanuel.

Ena
Vrouwelijke vorm van Ene. Varianten: Enna Enik Enny Ienke.

Ene
Van deze Friese naam is de oorsprong moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk is het een verkorte en door de kindermond vervormde naam, een zg. bakernaam. Varianten: Enke Enno Iene Iensen.

Engel
Oorspronkelijk was dit waarschijnlijk een verkorting en vleivorm van namen die beginnen met eng-, zoals Engbert. De naam kan ook afgeleid zijn van het Griekse ‘ange-los = engel*. Varianten: Ingel Ingelko.

Engela
Vrouwelijke vorm van Engel. Varianten: Engelien Ingeltje.

Engelbert
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘schitterende engel’ en is vooral in Duitsland populair.

Engelhard
Een Germaanse naam die ‘sterk als een engel’ betekent.

Enid
Een uit Wales stammende naam die ‘leven, ziel’ betekent.

Erato
Een wat ongebruikelijke maar mooie meisjesnaam met een Griekse oorsprong. Erato is de müze van het minnedicht, en de naam betekent ‘de beminnelijke’.

Eric
Een veel voorkomende naam met een Germaanse oorsprong. De betekenis is vermoedelijk ‘heerser van de wetî. Het is vooral via Scandinavie dat deze naam zo wijd verbreid is geworden. Varianten: Eirik Erk.

Erica
Vrouwelijke vorm van Eric. Erica is tevens de Latijnse plantennaam voor struikheide. Varianten: Erke Erkina.

Erlijn
Een vleivorm van een Germaanse naam met de stam eri-, wat ‘vrije man, edelman’ betekent. in dit geval misschien beter ‘vrije vrouw’ en ‘edelvrouw Varianten: Erlina Erline.

Ermelinda
Deze van oorsprong Germaanse naam betekent ‘strijdster met het schild’. Varianten: Ermelindis Ermlinde Irmlind.

Ermina
Een verkorte vorm van Germaanse namen die beginnen met arm-, erm- of irm-. Variant: Ermiene.

Erna
Deze naam vindt zijn oorsprong in het Germaanse ‘arnuz = arend’. Hij kan ook een verkorting zijn van een vrouwelijke vorm van Ernst.

Ernesta
Vrouwelijke vorm van Ernst. Variant: Ernestine.

Ernst
Ofschoon deze naam vooral in Duitsland veel voorkomt, ligt de oorsprong toch in het Angelsaksische ‘eornost = vastberaden, moedig’. De naam heeft zowat in aile Europese talen een eigen spelling. Varianten: Arnest Arnost Earnst Erenst Ernest Ernie.

Ernstjan
Combinatie van Ernst en }an.

Erwin
Deze uit Duitsland stammende naam betekent ‘vriend van het leger’. Variant: Envijn Hemin.

Erwina
Vrouwelijke vorm van Eryvin.

Esmeralda
Deze van oorsprong Spaanse naam betekent ‘smaragd’ en is vooral populair geworden door Victor Hugo’s gelijknamige werk.

Esther
Een Oudtestamentische naam die oorspronkelijk Hadassa luidde en ‘groene mirte’ betekent. Mogelijk is de naam ook afgeleid van het Perzische ‘isjitar = ster, liefelijke jonkvrouw
Varianten: Hessie Hester Hettie.

Ethel
Een oude Angelsaksische naam met ats betekenis ‘adellijke vrouwe’. Variant: Ettie.

Eufemia
Een van oorsprong Griekse naam die ‘goede spraak, goede naam’ betekent. Vooral in Schotland is de naam altijd vrij populair geweest.
Varianten: Effie Feme Femia Fenike.

Eugeen
Deze naam stamt uit het Grieks en betekent ‘edelgeborene’.
Varianten: Eugene Gene.

EugGnie
Vrouwelijke vorm van Eugeen. Varianten: Eugenia Nini.

Euterpe
Een van oorsprong Griekse naam die ‘aangenaam’ betekent. Euterpe is de müze van de toonkunst en de lyrische poezie.

Evelyn
Deze Engelse naam is een vleivorm van ” Eva, maar hij kan ook een afgeleide vorm zijn van Eileen of Helen.

Everard
Een tweestammige Germaanse naam die ‘sterk als een ever’ betekent. Varianten: Ebert Eppo Everordo Evert Ewart Jorrit.

Everarda
Vrouwelijke vorm van Everard. Varianten: Everdientje Evertien Evertje.

Everild
Deze Engelse naam is van Germaanse oorsprong en betekent ‘strijdend als een ever’. Variant: Averi

Ewan
Dit is de Welshe vorm van John. Een andere spelling is Evan. Voor de betekenis, zie Johannes.

Ewoud
Een oude Germaanse naam die betekent ‘de naar de wet heersende’. Varianten: Eeuwit Eivald Eivold.

Ezra
in het Hebreeuws betekent deze naam ‘hulp’, de Latijns-Griekse vorm is Esdras. De naam Is vooral bekend in de Verenigde Staten (denk maar aan Ezra Pound).
Waarschijnlijk is deze naam afgeleid van de Romeinse familienaam Fabius, wat betekent ‘afkomstig uit de stad Fabiae’.