Babynamen F

Fabiana
Vrouwelijke vorm van Fabian. Vooral de vorm Fabiola heeft sinds het huwehjk van de Belgische koning Boudevrijn met prinses Fabiola enige populariteit gekregen. Varianten: Fabienne Fabiola.

Faith
Een Engelse naam die ‘geloof betekent en die na de Reformatie in Engeland in gebruik is gekomen. Variant: Fay.

Faik
Sommigen menen dat de naam is: afgeleid van het Latijnse ‘falco = valk’, anderen zoeken de oorsprong in het Germaanse ‘faika = glanzend’. Varianten: Falko Valko.

Fanny
Een vooral in Engeland vaak gehoorde vleivorm voor Frances. Bij ons wordt de naam ook gebruikt als verkorting van bijvoorbeeld Stefanie of Francine.

Farahilde
Van deze oude Germaanse naam bestaande uit twee stammen die resp. ‘reizen’ en ‘strijd’ betekenen, is vooral de vleivorm Veerle vrij algemeen. Varianten: Farilde Veerle.

Fatima
Een van de’ populairste Mohammedaanse meisjesnamen. Fatima was de dochter van de profeet Mohammed.

Febe
Een naam die is afgeleid van het Griekse ‘phoibos = rein’. Het was een naam die ook wel gegeven werd aan Artemis als maangodin. in het Engels schrijft men Phoebe.

Fedde
Een waarschijnlijk door de kindermond verkorte vorm van Germaanse namen die met fredbeginnen. Variant: Feddo.

Felicia
Vrouwelijke vorm van Felix. Varianten: Fee Felia Felicitas

Felix
Dezeyvan oorsprong Latijnse naam betekent’vruchtbaar, geluk brengend’. Felicitas was de Romeinse godin van de vruchtbaarheid en het geluk. Varianten: Feel Feliciaan Lix.

Femme
Een Noordnederlandse naam die een verkorting is van Germaanse namen waarvan het eerste lid met frede- begint en het tweede met m-, zoals bijvoorbeeld Fredemar. De betekenis is ‘beroemde beschermer’. Varianten: Femke Femmechien Femmy.

Fenna
Vrouwelijke vorm van Fenno. Varianten: Fennechien Fenneke Fenny.

Fenno
Noordnederlandse verkorte vorm van Germaanse namen waarvan oorspronkelijk het eerste lid met frede- en het tweede lid met n- begint, zoals bijvoorbeeld Ferdinand. Variant: Fen.

Ferdinand G
Oorspronkelijk was dit een Westgotische naam die ‘moedige beschermer’ betekent. Vooral in Spanje is de naam önder invloed van verscheidene koningen zeer populair geworden.
Varianten: Fernand Ferdie Ferry Hernando Nand.

Ferdinanda
Vrouwelijke vorm van Ferdinand. Varianten: Ferdinandina Feraanda Nanda.

FilIp
Deze oude Griekse naam, die erg geliefd was bij de koningen van Macedonie, betekent Iiefhebber van paarden’. Varianten: Flip Philip.

Fiona
Een vooral in Schotland zeer populaire naam die is afgeleid van het Keltische ‘fionn = eerlijk’.

Florentina
De naam is afgeleid van het Latijnse ‘florens bloeiend* en kent tal van afleidingen die aile even ‘bloemrijk’ zijn. Varianten: Fleur Flora Floortje Florence Florianne Florine FJoriska FJossie.

Floris
Ook jongensnamen worden gezocht i de bloemensfeer. De Latijnse basisvorm van deze naam is Florentius en heeft dezelfde betekenis als Florentina (zie boven). Varianten: FJorent Florentijn Floriaan.

Folkert
Een oude Germaanse naam die ‘de sterke önder het volk, het leger’ betekent. Variant: Folkard.

Franciscus
De oorsprohg van deze veel voorkomende naam moet worden gezocht bij de heüige Franciscus van Assisi. Hij werd bij zijn geboorte Giovanni genoemd, maar toen hij terugkeerde van een reis naar Frankrijk, noemde zijn vader hem Francesco, ‘de Fransman’.
Varianten: Cis Francis François Frank Frans.

Franciska
Vrouwelijke vorm van Franciscus. Vooral de Engelse vorm Frances behoort in de Verenigde Staten tot de meest populaire voornaraen,
Varianten: Ciska Fanny France Frances Francesca Francine Françoise Sien.

Frank
Deze naam kan een verkorting zijn van Franciscus, maar bestaat ook als een zelfstandige Germaanse naam met als betekenis ‘vrij’. Ook de vrouwelijke vorm Frank komt voor. Varianten: Franklin Frenk.

Frauke
Een Friese naam die ‘beschermster van dt huiselijke haard’ betekent en waarin ook het woord ‘vrouw’ terugvinden. Variant: Froukje.

Frederik
Een tweestammige Germaanse naam die tal van veelgebruikte afleidingen kent en ‘machtig en vredelievend’ betekent.
Varianten: Fedderik Fred Freddy Freek Fried Frits.

Frederika
Vrouwelijke vorm van Frederik, Varianten: Freda Free Freekje Freike Frieda Riek Rika.

Freija
Naam van de Germaanse godin van de liefde en het huwelijk. Ook wel Frea of Freya geschreven.