Babynamen G

Gabriel
Deze Hebreeuwse naam betekent ‘sterke man van God Gabriel was een van de aartsengelen, die de geboorte aankondigde van Christus. Varianten: Gabi Gabrio Gaby Gavril.

Gabriela
Vrouwelijke vorm van Gabriel. Varianten: Gabi Jella.

Gail
Verkorte vorm van de Engelse naam Abigail, waarvan de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis luidt ‘vreugde van de vader’.

Garm
Dit is een echte Noordnederlandse naam die ‘moed’ betekent. Variant: Germ.

Garret
Een van oorsprong welshe naam die waarschijnlijk is afgeleid van Gerard.
Varianten: Gareth Gary.

Gawein
Dit is een naam uit de Keltische Arthurromans. Hij betekent ‘havik van de vlakte’ of ‘witte havik’. De Schotse vorm Gavin voor een jongen of Gavina voor een meisje is gebruikelijker.

Geert-Jan
Een vrij vaak voorkomende combinatie van Geert (Gerhard) en Jan (Johannes). Vooral in Nederland. Varianten: Gerjan Gertjan Getjan.

Geertruida
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘krachtige speer’. De naam is al van in de middeleeuwen zeer populair en kent tal van afleidingen.
Varianten: Geertien Geertje Gerrie Gertrud Gittruut Trudi Truida Truus.

Gehner
Een Friese naam die ‘beroemd door zijn vergelding’ betekent.

Gemma
Deze van oorsprong Latijnse naam betekent ‘bloeiknop’ of ‘edelsteen’ en kreeg bekendheid door de in 1940 heilig verklaarde Gemma Galgani uit Italie.

Genoveva
Voor deze Angelsaksische naam bestaan twee mogelijke betekenissen, namelijk ‘vrouw van edel geslacht’ en ‘dochter van hem die het recht mint’. De heilige Genoveva is patrones van Parijs. Varianten: Genevieve Gina Ginette Veva Vie/ke.

Geoffrey
Engelse vorm van Godfried.

George
Deze van oorsprong Griekse naam betekent ‘landbouwer’. De heilige George is de patroon van de padvinderij. Hij werd eerst vooral in het oosten vereerd, maar door de Kruistochten werd hij ook in het westen populair. Dit verklaart ook de talrijke varianten van deze naam in verschillende Europese talen.
Varianten: Joeri Joris org Jorgen Jurgen Jurriaan Jurrie Sjors.

Georgette
De vrouwelijke vorm van George.
Varianten: Georgia Georgina Jurriana

Geraldina
Vrouwelijke afgeleide vorm van Gerald, de Engelse versie van Gerolt (zie aldaar).

Gerbert
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘beroemd met de speer’. Varianten: Garbert Garbrecht Gerbrecht.

Gerbrand
Een van oorsprong Germaanse naam die ‘vlammend zwaard’ betekent. Varianten: Garbrand Gerbren.

Gerda
Meestal is deze naam een afkorting van Gerarda, maar hij kan ook als een zelfstandige Germaanse naam worden beschouwd met als betekenis ‘slank als een twijg*. in de Noorse mythologie was Gerda de gemalin van de god Freyri Varianten: Garda Gardina Gerdina.

Gerhard
De afleidingen van deze oude Germaanse naam zijn haast niet te tellen. De betekenis van deze naam luidt ‘sterk met de speer’. Varianten: Garrit Gart Geerd Geerhard Geert Gerard Gerrit Gerry Gert Grad Jer-ryt.

Gerharda
Vrouwelijke vorm van Gerhard. Varianten: Geerdina Geerke Gerardina Gerrie Gerta Geurdina.

Gerlach
Een Germaanse naam waarvan de betekenis niet zo duidelijk is.

Gerlof
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘moedig met de speer als een wolf. Varianten: GeroJf Gerulf.

German
Een naam die waarschijnlijk ontleend is aan het Latijnse ‘germanus = van een broeder*. De naam heeft verscheidene Ne-derlandse vormen, maar hij was vooral populair in Frankrijk waar enkele heiligen Germanus heetten. Varianten: Garmen Germain Germen.

Germana
Vrouwelijke vorm van German. Varianten: Germaine Germien Germina.

Gerolt
Deze Germaanse naam betekent ‘heersende met de speer’ en is vooral in Engeland populair in de vorm Gerald.
Varianten: Garrelt Gerald Gerwald Giraldo.

Gervaas
De herkomst van deze naam is onzeker. Mogelijk is hij ontleend aan het Griekse ‘gerousios = hij die oud zal worden’, of is de naam samengesteld uit twee Germaanse stammen met als betekenis ‘lansknecht’.

Gerwin
De betekenis van deze Germaanse naam is ‘speervriend’.

Gesina
Deze naam en de daarvan afgeleide vormen zijn sterk verkorte en vaak ook door de kindertaal vervormde afleidingen van een aantal Germaanse namen die beginnen met ger-. Varianten: Geesje Geessien.

Ghislaine
Een Frans klinkende naam die een vleivorm is van een echte Germaanse naam met de stam ‘gisil = pijl’. De naam kent ook meer Nederlands klinkende vormen. Varianten: GJeintje Leintje.

Gideon
Een van oorsprong Hebreeuwse naam die ‘de vernietiger’ betekent. Gideon was in het Oude Testament een van de vijf richte-ren die Israel vrede bezorgden. Varianten: Gedeon Gidi Giel.

Gijsbert
Deze Germaanse naam betekent ‘kind van edele afkomst’.
Varianten: Giesbert Gijp Gijs.

Gijsberta
Vrouwelijke vorm van Gijsbert. Variant: Gijsbertje.

Gilbert
De naam is afgeleid van het Germaanse ‘giselbert = edele gijzelaar’. Er is ook een vrouwelijke vorm Gilberte, die vooral in Frankrijk vrij veel voorkomt.

Gilda
Een meisjesnaam die zijn oorsprong vindl in de Latijnse naam Aegidius. Zie Giles.

Giles
Deze Engelse naam vindt zijn oorsprong in de Latijnse naam Aegidius. De heilige Aegidius, ook Sint-Gilles genoemd, was eer kluizenaar die leefde omstreeks het begir van de 8ste eeuw. Varianten: Giede Gieles GiIIes,

Grace
De naam betekent ‘gegijzelde edelvrouwe’ en kwam reeds vroeg voor in Frankrijk, Varianten: GIsa Giselindis.

Gitta
in de vorm Gytha gaat het hier om een Engelse naam, maar Git en Gitta kunnen ook verkortingen zijn van Margareta en Brigitta.

Gladys
Een van oorsprong Welshe naam die waarschijnlijk een verbastering is van de Latijnse naam Claudia.

Glenn
Oorspronkelijk was dit een Welshe famüienaam die betekent ‘bewoner van een dal. Ten gevolge van John Gienns ruimtereis werd de naam Glenn eerst in Amerika en later ook hier ingevoerd als voornaam.

Gloria
Deze naam, van het Latijnse ‘glorie, roem’, werd waarschijnlijk pas in de 19de eeuw als voornaam in gebruik genomen, en wel in Engeland. Sindsdien wordt de naam nogal eens geassocieerd met de glamour van Hollywood.

Godelieve
Deze Germaanse naam heeft een duidelijke betekenis, namelijk ‘zij die door God wordt bemind’. De naam is vooral in Vlaanderen zeer populair geweest; de verkorte vorm Lieve is het nog altijd.

Godelinde
Een oude Germaanse naam die ‘strijdster voor God’ betekent.

Goedele
De stam van deze Germaanse naam betekent ‘God’ of ‘goed’. De heilige Gudula is de patrones van Brussel. Variant: Goele.

Godfried
Een oude Germaanse naam die veel voorkwam bij de hertogen van Lotharingen, zoals de bekende Godfried van Bouillon. De naam betekent ‘hij die leeft önder de bescherming van God’. Varianten: Fried Gevert Govaart Govert.

Gordon
Dit was oorspronkelijk een Schotse familienaam (naar een plaats in Berwickshire); pas op het einde van de vorige eeuw is men Gordon ook als een voornaam gaan gebruiken.
De oorsprong van deze in de Verenigde Staten veel voorkomende voornaam is te vinden in het Latijnse ‘gratia = bevalligheid’.
Varianten: Gratia Graziella.

Gregorius
De naam is van Griekse herkomst en betekent ‘de waakzamel Het is de naam van verscheidene heiligen die mede voor de populariteit ervan hebben gezorgd. Varianten: Gregor Gregory Goris Grisjo Joris.

Griselda
Een Engelse naam die waarschijnlijk ‘strijdster met de helm* betekent. Vooral in Schotland is deze naam lange tijd populair geweest, mede önder invloed van de literatuur.

Gudrun
Deze oude Germaanse naam werd gedra-gen door een van de Walkuren en betekent ‘zij die de geheimen van de strijd kent’.

Guido
Dit is de Romaanse versie van een Germaanse naam die ‘woud’ betekent. Varianten: Guy Givijde.

Guinevere
Een Engelse naam die bekend geworden is door de Arthurromans en die ‘vruchtbare vrouw’ betekent. Guinevere was de vrouw van koning Arthur. Varianten: Ginevra jennifer.

Gustaaf
De herkomst van deze naam is onzeker, maar waarschijnlijk gaat het toch wel om een Germaanse naam. Verscheidene koningen van Zweden droegen deze naam. Varianten: Gust Guus Staf.

Guendolyn
Een Welshe naam die ‘witte kring’ betekent. in de Arthurromans was Gwendolyn een fee op wie Arthur verliefd werd. Varianten: Gwenda Givendolien.