Babynamen H

Haakon
Een naam die gedragen werd door verschillende Noorse koningen en die waarschijnlijk ‘strijder’ betekent. Variant: Hakan.

Hadewig
Een van oorsprong Germaanse naam die ‘strijdster’ betekent. Een van de bekendste draagsters van deze naam is de middeleeuwse mystieke dichteres Hadewijch. Varianten: Edivige Hadeivijch Hedda Hedtvig.

Haio
Deze Noordnederlandse naam stamt van het Germaans en betekent ‘denker*. Variant: Heiko.

Hannelore
Corabinatie van Johanna en Eleonore.

Harald
Deze oude Germaanse naam, die vooral in Scandinavie zeer populair werd, betekent ‘aanvoerder van het leger’. Varianten: Harold Harry Herald.

Hazel
Het Engelse woord ‘hazel’ betekent ‘hazelaar’. Het is een van de plante en bloemenamen die via de Engelse 19de-eeuwse literatuur populair werden als voornaam.

Heather
Ook dit is weer een naam van een plant, de struikheide, die in Engeland en vooral ook in de Verenigde Staten en Canada een grote populariteit kent als voornaam.

Hedtor
Een naam die is afgeleid van het Griekse ‘hektoor = hij die overwint’. De naam verliest aan populariteit doordat hij erg geliefd is als hondenaam!
Adelheid en die zijn grote populariteit (nü ook in Engeland en de Verenigde Staten) waarschijnlijk te danken heeft aan het gekende kinderboek ‘Heidi’.

Helena
Deze van oorsprong Griekse naam betekent ‘fakkel’. in de Griekse mythologie was Helena de gemalin van de koning van Sparta. Haar schoonheid lag aan de grondslag van de oorlog tegen Troje. Vooral in de Verenigde Staten kende de naam Helen een buitengewone populariteit. Varianten: Aileen Eileen Elaine Eleno
Evelyn Helen Hella lika Uonka Leentje
Lena Leni.

Helga
Een Scandinavische naam die ‘geluk’ betekent. De Russische vorm Olga dateert uit de tijd van de vorst Rurik die in de 9de eeuw in Novgorod de Russische staat stichtte.

Hendrik
Deze van oorsprong Germaanse naam betekent ‘meester des huizes’ en is een van de meest voorkomende Germaanse namen die gedragen werd door tal van Franse, Engelse en Duitse vorsten. Een echte ko-ningsnaam dus!
Varianten: Driek Enrico Haino Hein Heinrich Henk Henny Henri Hinne Hini Rik.

Hendrika
Vrouwelijke vorm van Hendrik.

Herbert
Deze tweestammige Germaanse naam be tekent ‘uitblinkend in het leger’. De naar was vroeger heel populair in Duitslahd maar sinds de 19de eeuw is hij vooral ge Hefd in Engeland en de Verenigde staten.

Heidi
Een Duitse voornaam die is afgeleid van
De betekenis van deze Germaanse naam ii ‘held van het leger’, Er bestaan tal var afleidingen in verschillende talen. Varianten: Armand Armando Harm Har men Herm Hermen Manus Meins.

Hermana
Vrouwelijke vorm van Herman. Varianten: Armanda Armandina Harmi na Harmke Hermien Hermina Herremijn tje Mina.

Hermelinde
Een Germaanse naam die verband houdt met de stamgod der Herminonen, een Germaanse stara. Varianten: Ermelinde Irmlind.

Hermione
Dit is de vrouwelijke vorm van Hermes, die in de Griekse mythologie de zoon van Zeus was. Hermione was de dochter van HelenavanTroje.

Herta
Een Duitse naam die waarschijnlijk een verkorting is van namen beginnend met hard-ofhert-.

Herwig
Deze Duitse naam van Germaanse oor-sprong betekent ‘strijdend leger’.

Hestia
Een van oorsprong Griekse naam die ‘haard, huis’ betekent, Hestia (de Latijnse Vesta) was de Griekse godin van de huiselijke haard.

Hidde
Een Friese verkorte vorm van Germaanse namen die beginnen met hild-,

Hilda
De naam Hilda en de varianten ervan zijn verkortingen en vleivormen van Germaanse namen die beginnen met hild-. Ze hou-den aile verband met ‘strijd’. « Varianten: Elda Hilde HiIIa HiIIechien HiIIy Hiltjo Uda.

Hildebrand
Tweestammige Germaanse naam met als betekenis ‘strijdzwaard’. Variant: Hilbrand.

Hildegard
Een oude Germaanse naam waarvan de twee stammen ‘strijd’ en ‘omsloten ruimte’ betekenen.

Hildegonda
Deze Germaanse naam betekent ‘vaardig in de strijd’.
Varianten: Gon Gonda Gonnie Hillegonda.

Hortense
De oorsprong van deze naam is te vinden in het Latijnse ‘hortus ~ tuin’. De plant Hortensia zou haar naam in de 18de eeuw gekregen hebben van een zekere Hortense Lepaute.
Varianten: Hortensia Tanse.

Howard
Deze Engelse naam betekent vermoedelijk ‘behoeder van de geest’. Oorspronkelijk was dit een familienaam, maar sinds de 19de eeuw wordt hij ook gebruikt als voornaam. Er bestaat ook een vernederlandste vorm Houwert.

Hubert
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘stralende geest’. Zijii populariteit heeft hij vooral te danken aan de heilige Hubertus, patroon van de jagers. Varianten: Bert Hubrecht Huib Huibert.

Huberta
Vrouwelijke vorm van Hubert. Varianten: Berta Hubertina Huibregtje Tina.

Hugo
Waarschijnlijk is deze naam een verkorting van enkele tweestammige Germaanse namen, maar hij komt al vroeg voor als zelfstandige naam. De betekenis luidt ‘scherp van verstand’. Vooral in Frankrijk was deze Germaanse naam al vroeg popu-lair. Varianten: Hugh Hugues Ugo.

Huguette
Vrouwelijke vorm van Hugo.

Hulda
Een verkorte Germaanse naam die *trouw’ betekent. Ook de sprookjesfiguur Vrouw Holle houdt hiermee verband. Variant: HoJda.

Humphrey
Engelse schrijfwijze van de Germaanse naam Humfried die ongeveer ‘grote vrede’ betekent.

Hyacintha
Van het Griekse ‘huakinthos’, de naam van een bloem en van een edelsteen. Variant: Jacinih.

Van deze Friese naam is de herkomst moeilijk te achterhalen. Hij kan een verkorte vorm of een door de kindermond vervormde afleiding zijn van tal van andere namen. Varianten: Ibele Ibo Ippe.