Babynamen I

Ibel
rouwelijke vorm van Ibe. arianten: Ibich Iebel Ypke.

Ida
Een verkorte vorm van verschillende meisjesnanien die eindigen op -ida. Mogelijk is het ook een zelfstandige Germaanse naam metdestam’id- = werkzaamheid’. Varianten: Idalie ide letje.

Ide
Net zoals Ibe is ook deze Friese naam een sterke verkorting of vleivorm van andere namen.
Varianten: Ido îete Ietse Ytse.

Iduna
Een Germaanse naam met de betekenis ‘groei’ of ‘werking’, Ook de Germaanse godin van de lente droeg deze naam.

Ignatius
Deze naam houdt vermoedelijk verband met het Latijnse ‘ignis = vuur’. Vroeger kwam de naam vooral veel voor in Spanje, vanwaarhij tötbij ons is doorgedrongen. Varianten: Ignaas Ignace Inigo.

Igor
Een Russische naam van Scandinavische herkomst. De oorspronkelijke betekenis van de naam is ‘beschermd door de leider der Asen’.

ila
Een tegenwoordig vaker gehoorde meis-jesnaam die verscheidene varianten kent en waarschijnlijk een Slavische verkorting is van namen als Helena en Ludmilla.
Varianten: Hana Hanko I/iana IJona Iloi ka.

ilse
Deze Duitse naam wordt meestal gebruil als afkorting van Elisabeth, maar hij we oorspronkelijk ook de naam van een Kelt sche waternimf. De naam betekent ‘de ku se’.

Ina
Een vrij veel voorkomende verkorting va verschillende meisjesnamen die eindige op -ina. Varianten: ine Inneke Iny.

Indra
in de Indische mythologie is Indra de o] perste heer van de hemel. Bij ons wordt d naam, wegens zijn klank, eerder gebruil voor meisjes.

Inez
Deze Spaanse naam is afgeleid van het L; tijnse’agnus = lam’ en van het Griekse nos = zuiver’. Ofschoon deze naam i Spanje voor jongens wordt gebruikt, is h bij ons meer een meisjesnaam die dan afg< leid is van Agnes.

Ingeborg
Deze naam van Scandinavische oorspron betekent ‘önder bescherming van Ing staand*. Ingo was de stamgod van de Ge maanse stam der Ingvepnen. De naai wordt meestal afgekört tot Inge. Zie ook b Ingmar.

Ingmar
Deze Duitse naam vindt net als Ingeboi zijn oorsprong in de stamgod van de Ingv önen. Het achtervoegsel -mar betekei ‘vermaard’.

Ingrid
in de Germaanse mythologie was Ingri een Walkurennaam.

Ingwer
Deze Germaanse naam houdt net zoals c naam Ingeborg verband met de stamg Ingo van de Ingveanen en betekent ‘b schermd door Ingo’. Varianten: Igor Ingtvar.

IraH
Een van oorsprong Hebreeuwse naam d ‘veulen’ betekent en die als jongensnaai vooral in de Verenigde Staten vrij ve voorkomt. in Rusland is de naam Ira ee meisjesnaam.

irene
De naam is afgeleid van het Griekse ‘eirene = vrede’. Zowel enkele heiligen als enkele keizerinnen van het byzantijnse rijk zorgden voor de verspreiding van deze naam in het westen. Door de geboorte van prinses irene van Nederland kreeg de naam in on-ze gewesten een grote populariteit. Varianten: Irena Irenea Irina Reini.

iris
Deze naam van Griekse oorsprong betekent ‘regenboog’. De regenboog was voor de Grieken de brug van de mensenwereld naar de godenwereld.

Irma
Een Germaanse naam die ‘groot, geweldig’ betekent.
Varianten: ima Irmela Irmina Minka.

Irmgard
Deze van oorsprong Germaanse naam betekent’grote staf.

Irmhild
Een Germaanse naam met als betekenîs ‘grote strijd’. BIj ons wordt ook wel Imelda gehoord, naar een Italiaanse heilige.

Irving
Een Angelsaksische naam die ‘vriend van de ever’ betekent en vooral in de Verenigde Staten vrij veel voorkomt.

Isabella
Deze naam, die al lang een zelfstandig bestaan leidt, is in de Provence ontstaan uit de naam Elisabeth en betekent ‘stralende schone’. Tal van Spaanse en Franse vorstinnen hebben deze naam gedragen. Varianten: BeJIa Belle Isa Isobel Tihhy.

Isidoor
Deze Griekse naam betekent ‘geschenk van Isis’. Hij werd vooral populair door de Spaanse heilige Isidorus ‘de landman’, die de patroon van de boerenstand werd.

Isolde
Waarschijnlijk is deze naam van Keltische oorsprong en betekent hij ‘zij die het ijzer beheerst’. De naam kreeg vooral bekendheid door de middeleeuwse roman ‘Tristan en Isolde’ en later opnieuw door Wag-ners Tristan und Isolda*. Varianten: Iselda Iseult Isoele Isotta,

Ivan
Russische vorm van Johannes. Ook de vrouwelijke vorm Ivanka wordt wel eens gehoord.

Ivar
Deze Scandinavische naam betekent ‘krijgsman met een boog van taxushout

ivo
Keltische vorm van de Germaanse naam ive die betekent ‘uit veerkrachtig hout gesneden’. Varianten: ive Yves.

Ivonne
Vrouwelijke vorm van Ivo. -.
Varianten: lefke IJfke îvette lwka Yvonne.

Ivor
Deze Welshe naam, ook Ifor geschreven, betekent ‘meester’.

Izaak
Een Hebreeuwse naam die ‘hij die zal lachen’ betekent, een wens dus voor de toekomst van de drager van deze naam. Varianten: Sakke Sjako.