Babynamen J

Jack
Deze Engelse naam is net zoals John een verkorte vorm van Johannes. De naam was zo populair dat Jack de held geworden is van tal van kinderrijmpjes en -verhaaltjes.

Jacob
Deze naam, die zowel voor jongens als voor meisjes tal van afgeleide vormen kent, is van Hebreeuwse oorsprong, maar de be-tekenis is onzeker. De naam kreeg ook in onze streken al vroeg een zeer grote populariteit, mede door de twee apostelen die deze naam droegen.
Varianten: Diego Giacomo Jaak Jaap }aco ¦ James Jacques Jasja Jim /ob Jop Jouk Ko-be.

Jacoba
Vrouwelijke vorm van Jacob. Varianten: Cobie Jacobien Jacoîien Jacomina /aogueline /ean Jenny Koha Kobi Koosje Kootje.

Jamilla
Een naam van Arabische oorsprong die ‘mooi’ betekent. Soms ook Djamila geschreven.

Jaromir
Slavische naam met als. betekenîs ‘hij die beroemd werd door zijn moed’. De naam jaroslav kreeg dezelfde betekenîs.

Jasmijn
De herkomst van deze voornaam, die ook de naam van een bloem is, is te vinden in Perzie. Jasmijn is een van de personages uit ‘De sprookjes van 1001 nacht’. Variant: jasmma.

Jeff
Een in de Verenigde Staten populaire verkorting van Geoffrey. Ook Jefreyen Geoff hoort men vaak.

Jelle
Een naam van Friese oorsprong waarvan de herkomst waarschijnlijk te vinden is in het Germaanse ‘geld = waarde, vergelding*. Anderzijds kan de naam ook een verkorting zijn van Guilielmus, dat dezelfde oorsprong heeft als Willem (zie aldaar). Varianten: Jelto Jeitsen.

Jellina
Vrouwelijke vorm van Jelle. Varianten: Jelia Jelke Jellien Jelske.

Jeremia
De betekenîs van deze Hebreeuwse naam is waarschijnlijk ‘Jahweh sticht’. Vooral in Engeland en de Verenigde Staten zijn de varianten van deze naam zeer populair. Varianten: Jeremy Jerry.

Jesse
Een Friese naam die zijn oorsprong vindt in de Hebreeuwse naam Isai. De betekenîs is ‘kind des Vaders’.

Jessica
Deze oorspronkelijk Hebreeuwse naam betekent ‘uitziend naar God’ en was önder invloed van Shakespeares ‘Merchant of Venice’ vooral in Engeland heel populair. Varianten: Jess Jiska.

Jessie
Vrouwelijke vorm van Jesse. Varianten: Jesca Jesina.

Jill
Een in de Verenigde Staten zeer populaire verkorting of vleivorm van Jillian, de Engelse vorm van Juliana.

Jim
Een veel voorkomende verkorting of vleivorm van de Engelse naam James, die dezelfde oorsprong heeft als Jacob.

Jitser
Een Friese naam die ‘behorend tot het volk’ betekent. Varianten: /it /itse /itte.

Jitske
Vrouwelijke vorm van Jitser.

Joachim
Een Hebreeuwse naam die ‘God richt op’ betekent.
Varianten: Achim Jochem Kim.;

Jocelyn
De oorsprong van deze naam, die zowel voor jongens als voor meisjes wordt gebruikt, is te vinden in het Germaanse woord ‘gauzelin = van de Goten’. in Angelsaksische landen wordt de naam ook ge-bruikt als een vleivorm van Joyce.

Jodocus
Oorspronkelijk was dit waarschijnlijk een Bretoense naam met als betekenis ‘strijder*. De naam kan echter ook afgeleid zijn van het Griekse’iodokos = pijlenhouder’. Varianten: Docus /o /oost Jost.

Jodoca
Vrouwelijke vorm van Jodocus. Variant: joosje.

Joel
Een Hebreeuwse naam die ‘Jahweh is God’ betekent. Vooral in Frankrijk en andere Franssprekende landen is deze naam vrij populair, evenals de vrouwelijke vorm /oe’IJe.

Joeri
Sinds de ruimtereis van Joeri Gagarin is deze Russische vorm van George ook in onze streken heel populair geworden.

Johanna
Vrouwelijke vorm van Johannes. Varianten: Giovanna Hanna Hanneke Jaantje Jane Janet Janka Jannegien Jannigje Jeanne Jennechien Jenske Jentina Joanna Jogien Joke Jopie Naatje Nanne.

Johannes
Een van oorsprong Hebreeuwse naam met uitzonderlijk veel nevenvormen, afleidingen en afkortingen. De betekenis is ‘Jahweh is genadig’. Tal van heiligen, te beginnen met Johannes de Doper, hebben ge-zorgd voor een grote populariteit in zowat de hele christelijke wereld. Varianten: Hannes Hans Hasko Hennes lan Ivan Jack Jan Janis Janko Jannes Ja-nos Jens /o Johan John Johnny Joop Juan Jussi Wannes.

Jolanda
Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘ion = viooltje’ en ‘anthos = bloem* of vindt zijn oorsprong in een Romaanse versie van de Germaanse naam Odelindis, ‘erfgename van het schild van lindehout*. Varianten: Jolanthe YoJande.

Jonas
De naam Jonas is de Griekse vorm van het Hebreeuws voor *duif De naam wordt vaak geassocieerd met de walvis, naar een bekend kinderliedje. . Variant: Jona.

Jonathan
Een van oorsprong Hebreeuwse naam die ‘geschenk van God’ betekent. De naam is vooral populair in Engeland en de Verenigde Staten,

Joy
Deze naam is gewoon het Engelse woord voor ‘vreugde’. De Engelse puriteinen gaven hun kinderen vaak namen die geput werden uit het gewone taalgebruik en die heel vaak een deugd voorstelden.

Joyce
Een vrij populaire Engelse naam die zijn oorsprong vindt in de Keltische naam Jodoc, de naam van een Bretoense heilige uit de 7de eeuw.

Jozef
Deze van oorsprong Hebreeuwse naam heeft zijn grote populariteit vooral te danken aan Jozef van Nazareth, deman van Maria. De betekenis luidt ‘God geve vermeerdering’. De naam kent zowel voor jongens als voor meisjes tal van afgeleide vormen. ‘
Varianten: Beppe Giuseppe Jef Joe Joep Joos Jos Josg Pepito Seppe.

Jozefa
Vrouwelijke vorm van Jozef.
Varianten: Finetta /oosje Joze/ien Jozien
Jozina Pepita Sepha.

Jozua
Een Hebreeuwse naam die ‘Jahweh redt betekent. Vooral in de Verenigde Staten is dit een vrij algemene naam. Hij wordt dan Joshua geschreven.

Judith
Deze bijbelse naam betekent waarschijnlijk ‘vrouw uit Judea’. De naam dankt zijn populariteit in de eerste plaats aan het ‘Boek Judith’. Varianten: Jody Judigje Jutta.

Julia
Vrouwelijke vorm van Juliaan. Varianten: GiII GiIIian Jilie JiJJ Juliana JuJiet Julietta Liane Liana Lîlli;

Juliaan
Deze naam zou verband kunnen houden met het Griekse ‘ioulos = eerste baardharen’ en dus ‘de jeugdige’ kunnen betekenen. Een andere mogelijkheid is dat de naam is afgeleid van’Jovilius = aan Jüpiter gewijd’. Niet alleen Caesar droeg deze voornaam, maar ook tal van heiligen die ailen hebben bijgedragen tot de grote populariteit van deze naam. Varianten: Giulio Julio Julius,

June
Deze voornaam, het Engelse woord voor de maand juni, is nog geen honderd jaar oud en kent vooral in Engeland en de Verenigde Staten een grote populariteit.

Justina ®
Vrouwelijke vorm van Justus. Varianten: Justien Justiniana Stien.

Justus
Deze Latijnse naam betekent ‘de rechtvaardige’.