Babynamen K

Karel
Deze Germaanse naam heeft dezelfde oorsprong als het wöord ‘kerel’ en betekent ‘vrije, niet adellijke man’. De naam werd gedragen door tal van vorsten, maar toch raakte hij in onze streken pas in de 16de eeuw ingeburgerd. Waarschijnlijk kwam diy doordat het verwante woord ‘kerel’ een vrij ongunstige gevoelswaarde had. Varianten: Carlo Carlos Charles Charlie Kari.

Karen
Deze naam is de laatste jaren zo populair geworden dat men hem als een zelfstandige naam is gaan beschouwen, maar eigenlijk is het een Scandinavische vorm van Catharina.

Kay
Een Engelse vleivorm van Catharina die de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen.

Keith
Waarschijnlijk is deze Engelse naam afgeleid van het Keltische woord voor ‘bos’.

Kelly
Deze Ierse naam is afgeleid van ‘ceallach = oorlog’. Pas sinds omstreeks 1960 is dit een vrij populaire meisjesnâam geworden.

Kenneth
Een Engelse naam met als betekenis ‘mooi, knap’. Kenneth was de naam van de eerste koning van Schotland, en vanuit Schotland heeft de naam zich över de andere Engels sprekende landen verbreid. De verkorte vorm is Ken.

Kevin
Deze oude Ierse naam betekent ‘mooie geboorte’ en behoort sinds kort tot de populairste namen van Engeland en de USA.

Kilian
Een oude Keltische naam die ‘jeugdige’ betekent. Ook de vrouwelIjke vorm Kiliana wordt wel eens gehoord.

Kim S
Een verkorte vorm van de Engelse jon-gensnamen Kimball en Kimberley, maar bij ons vooral gekend als zelfstandige meisjesnâam. De bekendste draagster van deze naam is de filmster Kim Novak.

Kmid
Deze Deense naam betekent waar9chijnlijk ‘kind van edel geslacht*.

Koen
Deze naam wordt soms gebruikt als verkorte vorm van Koenraad, maar hij bestaat ook als een zelfstandige naam met als betekenis ‘dapper en vaardig’.

Koenraad
Deze uit het Germaans stammende naam betekent ‘goede raadsman’. in de middel-eeuwen droegen tal van vorstelijke en adellijke personen deze naam. Vooral in Duitsland werd het een zeer populaire naam. Varianten: Komad Kurt,

Kunibert
Een tweestammige Germaanse naam die ‘schitterend door zijn afkomst’ betekent.