Babynamen L

Laetitia
Een naam van Latijnse oorsprong die ‘vreugde’ betekent. Het was de naam van de moeder van Napoleon. Varianten: Let Letty Titia.

Lambert
Deze Germaanse naam betekent ‘beroemd in zijn land’. De heilige Lambertus was omstreeks 670 bisschop van Maastricht.

Lamberta
Vrouwelijke vorm van Lambert. Varianten: Lambertina Lammertje.

Laura
Een van de vele vrouwelijke vormen van

Laurens
Varianten: hara Larissa Laurien hauretta
Lora Lore Lorinda Loritta.

Laurens
Een naam van Latijnse oorsprong die soms in verband wordt gebracht met ‘laurier’, maar die ook ‘uit Laurentum’ kan betekenen. De naam vond in onze streken al heel vroeg ingang, mede door de grote verering van de heüige Laurentius, die de vuurdood onderging op een gloeiend rooster. Varianten: Larry Lars Laurent Lawrence Lens Lorenz Ren s.

Lea
Een Hebreeuwse naam die ‘antilope* betekent. De naam kan echter ook worden gebruikt als vrouwelijke verkorte vorm van bijvoorbeeld Leopold.

Leander
Deze Griekse naam betekent ‘man uit het volk’. Het is de naam van een bekende figuur uit de Griekse mythologie die ook dikwijls opduikt in de kunst. Ook de vrouwe-lijke vorm Leandra wordt steeds meer ge-hoord.

Lee
Een Oudengelse naam die ‘weide’ betekent. De vrouwelijke vorm van deze naam is Leigh.

Leila
Een naam van Perzische oorsprong die ‘donkerharige’ betekent. De naam bereikte Engeland in de 19eL eeuw via een gedicht van Byron.

Leo
Heel vaak wordt deze naam gebruikt als een verkorting van namen die met leobe-ginnen, maar hij kan ook als een zelf standige naam worden beschouwd die zijn oorsprong vindt in het Latijnse woord voor Ieeuw’. Variant: Leon.

Leonard
Een naam waarvan het eerste lid een Latijnse oorsprong heeft en het tweede een Germaanse. De betekenis is ‘sterk als een leeuw’.
Varianten: Leendert Lenard Lindert Nard.

Leonarda
Vrouwelijke vorm van Leonard. Varianten: Lena Leni Narda.

Leonie
Vrouwelijke vorm van Leo of Leon. Varianten: Leona Leontien.

Leopold
Deze naam, die. ‘dapper als een leeuw’ betekent, dankt zijn verspreiding vooral aan twee Duitse keizers en drie Belgische koningen.

Leslie
Oorspronkelijk was dit een Schotse adellijke familienaam die is afgeleid yan een plaatsnaam. Pas op het einde van de vorige eeuw kwam de naam ook in gebruik als voornaam. Voor meisjes is de spelling Les-Jey.

Lester
Vooral in de Verenigde Staten is dit een vrij populaire naam die is afgeleid van de plaatsnaam Leicester.

Levi
Een Hebreeuwse naam die ‘trouwe aanhanger’ betekent. De naam is voornameiijk in gebruik in joodse kringen.

Lewis
Engelse vorm van Lodewijk.

Lia
Een verkorte vorm van verschülende namen die eindigen op lia.

Lideuij
Deze vrij onbekende Germaanse naam betekent ‘afkomstig uit een heilig volk’, t Variant: Lidwina.

Liesanne
Een combinaüe van Lies (Elisabeth) en An-na.

Lieselore
Een combinatie van Lies (Elisabeth) en Ele-onore.

Lieselot
Een combinatie van Lies (Elisabeth) en Lot (Charlotte).

Lieven
Een Germaanse naam die ‘lieve vriend’ betekent. Vooral in Vlaanderen werd de naam zeer populair, mede door de heilige Lieven die patroon van Gent is.

Lilian
Dit is een Engelse vorm van Elisabeth, al is het ook mogelijk dat de naam is afgeleid van het Engelse woord ‘Hly = lelie’.

Lilith
Dit is de naam van de syrisch-babylonische ‘godin der stormen’. Volgens de latere rabbijnen was zij de eerste vrouw van Adam. Omdat zij hem verliet, werd zij veranderd in een duivelin.

Linda
Deze oude Germaanse naam betekent ‘slang’ of ‘Ünde’ en behoort tot de vijf populairste namen in Engeland en de Verenigde Staten. De naam wordt vaak afgekort tot Lin of Lyn.

Lioba
Een verkorte Germaanse naam die ‘de lieve’ betekent. Frederik van Eeden schreef in zijnboek ‘Lioba’ över de liefde.

Lionel
Een Franse enJESngetse naam die ‘kleine leeuw’ betekent en ook reeds voorkomt in middeleeuwse Keltische romans.

Livia
Zij was de vrouw van keizer Augustus. De betekenis van de naam is niet gekend.

Livina
Vrouwelijke vorm van Lieven.

Lodewijk
Een oude Germaanse naam die ‘roemvolle strijder* betekent en waarvan de oorspronkelijke Frankische vorm ‘Chlodovech’ was. De Romeinen maakten er ClovIs van, een naam die gedragen werd door de eerste der Merovingen. Zijn grootste popula-riteit dankt de naam aan de Franse koning Lodewijk IX de Heilige, geboren in 1215. Na hem hebben nog tal van Franse konin-gen deze naam gedragen. Varianten: Gino Leivis Lode Louis Ludo Ludwig Luigi.

Lodewika
Vrouwelijke vorm van Lodewijk. Varianten: Lodewijntje Lodi Loek Loeki Loes Louisa Ludovica Wieka Wies.

Lola
Een Spaanse vleivorm van namen als Dolores en Carlota. Ook in de Verenigde Staten is deze naam vrij populair. Variant: Lolita.

Loraine
Een meisjesnaam naar een Franse plaatsnaam. Vooral in de Verenigde Staten is dit een vrij veel voorkomende naam.

Loretta
Deze naam is afgeleid van het Mariaheiligdom Loreta in Ancona. in de Verenigde Staten zeer populaire meisjesnaam.

Lucas
De naam betekent ‘afkomstig uit LucaniS’. Ook de evangelist Lucas was van LucaniS. Varianten: Luk Luke Luuk.

Lucia
Een naam die zijn oorsprong vindt in het Latijnse ‘lux = licht’ en ‘lucere – lichten’.
De Romeinse godin Lucinâ was de godin van de geboorte, ‘zij die aan het licht brengt’.
Varianten: Cindy Luciana Lucie Lucienne

Ludger
Een Germaanse naam waarvan de betekenis luidt ‘speer van het volk’. De eerste Fries die omstreeks 750 het christendom predikte, droeg deze naam.

Ludmilla
Een in Slavische landen zeer populaire naam met als betekenis ‘bij het volk geliefd’.
Varianten: Lida Mila

Lutgard
Een Germaanse naam die ‘speer van het volk’ betekent en die al heel vroeg in de middeleeuwen populair werd dank zij de heilige Ludgardis vaiiiTongeren.