Babynamen M

Magdalena
De odrspronkelijke betekenis van deze naam is ‘vrouw uit Magdala’, een plaats aan het meer van Gennesareth. De verering van Maria Magdalena begon al vroeg in de middeleeuwen, wat meteen de grote populariteit van deze naam verklaart. Een
veel gebruikte verkorting is Magda, die vaak ook als zelfstandige naam wordt beschouwd,
Varianten: Leenie Lena Madelena Madelina Madelon Mady Magda Maggelieh Manon.

Maja
De Griekse Maja was de dochter van Atlas, maar de voornaam Maia houdt waarschijnlijk meer verband met de door de kindertaal vervormde naam Maria. .

Malcolm
Oude Keltische naam die ‘dienaar van de heilige Columba’ betekent.

Mandy
in Engeland is Mandy, de verkorte vorm van Amanda en Miranda, tegenwoordig erkend als een zelfstandige naam.

Manfred
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘beschermer van de mannen’. in Engeland werd de naam populair door het gedicht ‘Manfred’ van Lord Byron.

Marcel
Deze Latijnse naam is een vleivorm van Marcus. De betekenis luidt ‘de strijdbare’. Variant: Marcellino.

Marcella
Vrouwelijke vorm van Marcel. Varianten: Celia Celine Marcelia Marcelien.

Marcia
Vrouwelijke vorm van de Latijnse naam Marcus die vöoral in de Verenigde Staten vrij populair is.en vaak gespeld wordt als Marsha.

Marcus
Een oude Romeinse naam die meestal wordt verklaard als een afleîding van Mars, de oorlogsgod. Het is ook de naam van een van de vier evangelisten. Varianten: Marco Mark.

Margareta
Een naam die tal van afleidingen telt en die zijn oorsprong vindt in het Griekse ‘margarites = parel’. Volgens anderen zou de oorsprong Babylonisch zijn en betekent de naam ‘dochter van de zee’. Een heel oude verkorting van deze naam is Griet, door Cats reeds gebruikt als een algemene bena-ming voor ‘meisje’. Het. Engelse Margaret staat in de Verenigde Staten op de top-10 van de voornamen.
Varianten: Greet Greta Griet Maggie Majorie Margit Margot Margy Marit Marita Marjorie Merit Meta Riet Rita.

Maria
De herkomst van deze veel voorkomende naam is onzeker. Er bestaan wel tientallen verklaringen voor. Een daarvan is dat de naam zou afgeleid zijn van de Hebreeuwse naam Mirjam, dat in het Grieks Mariam werd. Enkele van de meest gebruikelijke betekenissen van deze naam zijn ‘bitter-heid’, ‘smartelijke’ en ‘ster der zee’. Deze laatste betekenis stamt uit de middeleeu-wen, toen men Maria associeerde met het Latijnse ‘mare ~ zee’. De naam Maria werd pas zeer laat in de middeleeuwen populair, daar men de naam van de moeder van Christus slechts met enige schroom uitsprak. y—;—..
Varianten: Maaike|ManonJ Mara Marian Marieke Mariella Marifette Marike Marilyn Marina Marinka Marion Mariska Marita Maroesjka Mas;a Maureen May Mia Mieke Miep Mies Mimi Molly Ria Riek Rita.

Marilou
Combinatie van Maria en Louise. Variant: Malou.

Marina
Vrouwelijke vorm van Marinus. Sommigen zien de naam ook als een variant van yMaria. Varianten: Marijiitje Rina.

Marius
De oorsprong van deze naam ligt Waarschijnlijk niet in het Latijnse ‘mare’, maar in het Latijnse ‘mas = man’. De Italiaanse vorm Mario dankt zijn populariteit vermoedelijk aan het feit dat men de naam op-vatte als een mannelijke vorm van Maria. Variant: Mario.

Marjolein
Een naam die kan worden gezien als een uitbreiding van Maria, maar die ook de naam van een plant is. ‘

Marjon
Een Franse vorm van Maria die bij ons vooral gekend is door Marjon uit ‘De klei

MarieFleur
Combinatie van Maria en Fleur.

Marleen
Een samentrekking van Maria en Magdalena.

Marlies
Een samentrekking van Maria en Elisabeth.

Marloes
Een samentrekking van de namen Maria en Louisa.

Marnix
Oorspronkelijk was dit een familienaam, zoals bij Philips van Marnix, heer van St.-Aldegonde. Pas later is dit een voornaam geworden.

Martha
Deze naam stamt uit het Aramees en betekent ‘meesteres’. Varianten: Mar/a Martje Matty.

Martina
Vrouwelijke vorm van Martinus.
Varianten: Maartje Marte Martine Tina Tine Tiny.

Martinus
Deze naam is de Latijnse verkleinvorm van de naam Martius, die is afgeleid van ‘Mars’, god van de oorlog. in de middeleeuwen kreeg de naam een grote populariteit dank zij de heilige Maarten, die bis-schop van Tours was en die de abdij van Marmoutierstichtte. Hij werdde nationale heilige van Frankrijk. Varianten: Maarten Martijn Martin Meerten.

Mathew
Engelse vorm van Mattheus, die tegenwoordig tot de meest populaire Engelse voornamen behoort.

Mathilde
Deze Germaanse naam betekent ‘machtige strijdster’.
Varianten: Machteld Machtelijn Mattie

Mattheus
Een Hebreeuwse naam die ‘geschenk van Jahweh’ betekent. Mattheus was een van de vier evangelisten.
Varianten: Matheiv Mathias Matteo Matthijs Tijs.

Maureen
Ierse vorm van Maria.

Mauritia
Vrouwelijke vorm van Maurits. Varianten: Maupje Maüriska.

Maurits
De oorsprong van deze naam is te vinde: in het Latijnse ‘Maurus = Moor, bewone van Mauretanie’. .
Varianten: Maurice Maurijn Moritz Moj ris.

Maximiliaan
Een naam die is afgeleid van het Latijns ‘maximus – de grootste’. Maximus wer een naam via de Latijnse eretitel voor succesvolle legeraanvoerders. Maximiliaa zou een samenvoeging zijn van Maximu en Emilius. Varianten: Massimo Max Maxim.

Meinhard
Deze Germaanse naam betekent ‘sterk kracht’.
Variant: Meindert.

Meinhold
Een tweestammige Germaanse naam di betekent ‘hij die met kracht heerst’.

Melanie
Een naam die zijn oorsprong vindt in h( Griekse ‘melas = zwart’. in sommige dele van Griekenland werd Demeter ‘Melaini genoemd.

Melchior
Waarschijnlijk is deze naam afkomstig u het Hebreeuws en betekent hij ‘de konin is licht’. Melchior was een van de drie Wi zen uit het Oosten. Varianten: Mel Melchert.

Melinda
Een naam van Griekse en Latijnse oo: sprong die ‘zoet, zacht’ betekent.

Melissa
Een Griekse naam die ‘honingbij’ beteken in de Griekse mythologie was Melissa ee nimf. Ook de priesteressen van Demeti droegen deze naam. Sinds de 16° eeuw i Italiö terug in gebruik.

Melvin
waarschijnlijk is deze Engelse naam afgeleid van het Gallische ‘malvin = glad voo hoofd’. Een andere oorsprong zou de Keltische naam ‘Melva’ kunnen zijn, die ‘leide betekent.

Mercedes
Vroeger werd deze naam in Spanje gebruikt als aanroepnaam voor Maria.

Meredith
Deze Welshe naam betekent ‘beschermer van de zee’. Vroeger was het een jongensnaam en een famüienaam, maar tegenwoordig wordt hij in de Verenigde Staten en Canada vaak gebruikt als meisjesnaam. Deverkortevormis Merry.

Merel
Vooral in Engeland en de Verenigde Staten worden vaak soortnamen gebruikt als voornamen. Dit is zo’n voorbeeld.

Merlijn
Een oude Welshe naam die ‘zeeheuveF betekent. in de Arthurromans is Merlin de tovenaar in dienst van Koning Arthur. De vrouwelijke vorm is Merlina.

Michael
Een van oorsprong Hebreeuwse naam die ‘wie is als God betekent. Michael was een van de aartsengelen en is de patroon van de katholieke kerk.
Varianten: Chiel Machiel MicheJ Michiel Mick Mike.

Michaela
Vrouwelijke vorm van Michael. Varianten: Chiela Micheline Michelle Misja.

Milan
Een verkorting van de Slavische naam Mioslaw, waarvan de twee elementen respectievelijk ‘lief’ en ‘roem’ betekenen.

Moira
Volgens sommigen een Angelsaksische vorm van Maria. Een andere mogelijkheid is dat de naara verband houdt met de Griekse ‘Moirae’, de Schikgodinnen.

Monica
De betekenis van deze naam is onzeker. Mogelijk bestaat er een verband met het Griekse ‘monos = alleen’, maar de naam kan ook van Afrikaanse oorsprong zijn. Ook de Franse vorm Monique is populair.

Morgan
Een uit Wales stammende naam die waarschijnlijk ‘in de zee geboren’ betekent. in de Keltische sagen was Morgan een boosaardige fee.

Muriel
Een naam van Keltische oorsprong waarvan de betekenis luidt ‘glanzend als de zee’.

Myrthe
Een naam die waarschijnlijk geen andere betekenis heeft dan de plant ‘mirte’, die in de Grieks-Romeinse mythologie beschouwd werd als een heilige plant, gewijd aan Afrodite of Venüs.

Mildred
Een Engelse naam die ‘mild en krachtig’ betekent.

Milena
Een Slavische vleivorm van Ludmilla. Variant: Milenka.

Miranda
Een naam die zijn oorsprong vindt in het Latijnse ‘mirandus = bewonderenswaar-dig’.

Mireille
Een Franse naam die is afgeleid van het Provençaalse ‘mireio = bewonderenswaardig’. De Italiaanse vorm is Mirella.

Mirjam
Een naam die voorkomt in het Oude Testa