Babynamen N

Nabor
Deze naam stamt uit het Hebreeuws en betekent waarschijnlijk ‘profeet van het licht’.

Nadia
De oorsprong van deze zowel in Frankrij! als in Engeland vaak voorkomende naa: is afgeleid van hetjtussische woord voi ‘hoop’.
Variant: Nadesjdn Nadine.j

Nancy
Deze Engelse vleivorm van Anna is zeer populair in de Verenigde Staten en wordt ook bij ons vaak gehoord. Varianten: Nan Nanny.

Nander
Een tweestammige Germaanse naam die ‘dappere heer’ betekent.

Nanette
Een Franse vleivorm van Anna.

Naomi
Deze uit het Hebreeuws stammende naam betekent ‘liefeli jkheid’. De naam is vooral geliefd in protestantse kringen.

Natalie
De oorsprong van deze naam is te vinden in het Latijnse ‘dies natalis = geboortedag’, waarmee bedoeld wordt de geboortedag van Christus of Kerstmis. De naam is zeer populair in Rusland, en waarschijn-lijk is het Tolstoi’s roman ‘Oorlog en Vre-de’ die de vorm Natasja in onze streken heeft ingevoerd.

Nathan
Een Hebreeuwse naam met als betekenis ‘Hij heeft gegeven*. Nathan kan echter ook worden gebruikt als verkorting van Jonathan.
Varianten: Nat Nathaniel.

Ned
Een in de kindermond ontstane Engelse vleivorm van Edward.

Neil
Een oorspronkelijk Schotse naam waarvan de betekenis onzeker is.

NeviIlel
Een Engelse naam die oorspronkelijk een Normandische familienaam was , afgeleid van de plaats Neuville in Normandie.

Nicasius
Een naam die is afgeleid van het Griekse ‘nikao – ikoverwin’.

Nicolaas
Deze uit het Grieks stammende naam betekent ‘overwinnaar van het volk’. Het was vooral de heilige Nicolaas, bisschop van Myra, die de naam bij ons al vroeg populair maakte. De heilige Nicolaas is niet alleen de patroon van de schoolkinderen (be-kend als Sinterklaas), maar ook de patroon van Rusland. Een Russische vleivorm van deze naam is Nikita.
Varianten: Claas CJaus Miklas Nico Nick Niek Niels.

Nicole
Vrouwelijke vorm van Nicolaas.
Varianten: Clasina CoJette Nicoletta.

Nina
Dit is een vleivorm van verschillende men zoals Anna, Catharina, Antonina
Vooral in Rusland is deze vorm zeer populair.
Varianten: Ninette Nini.

Noel
Een Franse naam die dezelfde oorsproi heeft als de meisjesnaam Natalie . Vroeger werd deze naam gegevt aan kinderen die geboren werden c Kerstdag (in het Frans Noel). Vooral ( vrouwelijke vorm Noelle is geliefd.

Nora
Ofschoon deze naam een verkorting is vt Eleonora en Honora, leidt hij al sinds middeleeuwen een zelfstandig bestaa Vooral in Ierland is deze naam, samen m de vleivorm Noreen, lange tijd zeer pop lair geweest.

Norbert
Deze tweestamraige Germaanse naara b tekent ‘beroemde man uit het noorden’ ‘schitterend door zijn kracht’. De naa raakte vooral bekend door de heilige Ne bertus, die in 1121 de orde der’norbert nenstichtte.

Norma
Een in Engeland vrij populaire naam d zijn oorsprong vindt in het Latijnse ‘norn = richtsnoer’.

Norman
Deze Oudengelse naam betekent ‘steri man’ en heeft dezelfde oorsprong als Noc man en Normandie.