Babynamen O

Obe
Dit is een Friese vleivorm van Germaanse namen die met wolf- beginnen.

Oberon
Deze mooie naam was oorspronkelijk een Franse vorm van Alberich, een dwerg uit het Duitse ‘Nibelungenlied’. in de romans van de vroege middeleeuwen was Oberon een machtige tovenaar, daarna nam hij ge-leidelijk de gestalte aan van een elfenko-ning.

Obrecht
Een tweestammige Germaanse naam met als betekenis ‘beroemd om zijn erfgoed’.

Octaaf
Deze van oorsprong Latijnse naam is ont-staan uit het rangtelwoord ‘octo = acht’, Het gebeurde vaak dat de Romeinen hun kinderen een nummer gaven: Secundus, Tertius, enz.

Octavia
Vrouwelijke vorm van Octaaf.

Oda
Vrouwelijke vorm van Ode.
Varianten: Dilia Dilli Odette Odilde OdiIe
Odina Ottelien Ottilie.

Ode
Dit is een verkorting of vleivorm van Germaanse namen die beginnen met od- ( = erfgoed). Reeds in de middeleeuwen waren de verschillende vormen van deze naam zeer populair. Varianten: Odilon Othello Otto Udo.

Odmar
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘beroemd door zijn erfgoed’. Varianten: Ömer Otmer.

Odulf
Een Germaanse naam met als betekenis Volf die het erfgoed bewaakt’.

Ofelia
Een van oorsprong Griekse naam die ‘voordeel, nut’ betekent. Oorspronkelijk was Ofelia een romanfiguur, zoals bijvoor-beeld in het toneelstuk ‘Hamlet’ van Shakespeare.

Ogier
Een Germaanse naam die ‘geörfde speer’ betekent. Een van de paladijnen van Karel de Grote heette Ogier. Variant: Otger.

Olaf
Deze naam is van Scandinavische oorsprong en betekent ‘zoon van de voorvaderen’. Vermoedelijk is deze naam tijdens de invallen van de Noormannen in onze streken beland.

Olbert
Een tweestammige Germaanse naam waarvan de betekenis luidt ‘beroemd door zijn erfgrond’.

Oldrik
Deze Germaanse naam betekent ‘machtig door zijn erfgrond’ en is in de vorm Ulrich vooral in Duitsland vrij populair.

Olga
Deze Russische naam stamt uit het Scandinavische Helga (zie aldaar). De naam is waarschijnlijk önder literaire invloed naar het westen gekomen.

Olivia
De naam is afgeleid van het Latijnse ‘oliva ~ olijftak’, het symbool van de vrede.

Olivier
Waarschijnlijk is deze naam afgeleid van het Latijnse ‘oîivarius = olijfboom’, maar hij kan ook verband houden met de naam Olaf (zie aldaar). De naam was al vroeg in de middeleeuwen populair door de Karel-romans, waarin Olivier een van de paladijnen van Karel de Grote is. Vooral in Frank-rijk en Engeland kent de naam nog altijd een grote populariteit. Ook bij ons sinds enkele jaren veelgebruikt. Varianten: OJiver OUie.

Olympia
De betekenis van deze Griekse naam is ‘de hemelse’, daar Olympus de berg van Zeus was. De riaam was al vdör Christus in gebruik als voornaam en werd ondermeer gedragen door de raoeder van Alexander de Grote.

Omar
Een uit het Arabisch stammende naam waarvan de betekenis luidt ‘hij die lang zal leven’.

Onno
Een van de vele Friese verkörtingen of vleivormen van oude Germaanse namen. Vermoedelijk is de betekenis ‘de vrijgevige’.

Orchid
Een meisjesnaam uit de ivereld der bloemen. ‘Orchid’ is het Engelse woord voor ‘orcbidee’.

Oscar
Deze naam is afgeleid van de Germaanse naam Ansgar en heeft als betekenis ‘speerstrijder önder bescherming van de göden’. Hij werd vooral populair önder invloed van Macphersons ‘Zangen van Ossian’. in Zweden werd Oskar een koningsnaam.

Osmond
Een tweestammige Germaanse naam met als betekenis ‘hij die door de göden wordt beschermd’.

Oswald
De betekenis van deze Germaanse naam is ‘hij die dank zij de göden heerst’.

Oswin
Deze Engelse en Duitse naam betekent ‘vriend der göden’.

otisH
Waarschijnlijk stamt deze naam uit het Grieks en betekent hij ‘met een scherp ge-hoor’. in de Verenigde Staten wordt hij de laatste tijd vrij veel gebruikt, zowel voor jongens als voor meisjes.

Owen
Deze Engelse naam is afgeleid van het Welshe ‘oen = lam*. Het is een naam die in tal van Welshe legenden voorkomt. Variant: Owain.