Babynamen P

Pamela
Deze Engelse naam vindt zijn oorsprong in het Griekse ‘pan – alles’ en ‘meli = ho-ning’. De betekenis is dus ‘vol zoetheid*. De naam werd in de 16de eeuw bedacht door de schrijver Sir Philip Sidney voor zijn roman’Arcadia’. De verkorte vorm is Pam.

Pandora
in de Griekse mythologie was zij de eerste vrouw. Door haar verstand en schoonheid zou zij de eîlende önder de mensen moeten brengen, en dit gebeurde toen zij uit nieuwsgierigheid een doos öpende waarin aile denkbare rampen zaten.

Parcival
Vermoedelijk is deze naam bedacht door Chrestien de Troyes die de Keltische Arthur-romans in het Frans bewerkte. Parcival was de ridder die uitblonk in christelij-ke deugden.

Parel
Dit is een vernederlandsing van de Engelse naam Peari, die in de 19de eeuw voor het eerst als voornaam werd gebruikt.

Pascal
Deze naam betekent ‘geboren op paasdag’ en verwierf zijn populariteit önder invloed van vijf heiligen van die naam. Vooral in Franstalige landen komt deze naam veel voor.

Pascalle
Vrouwelijke vorm van Pascal.

Patricia
Vrouwelijke vorm van Patrick. Zowel in Engeland als in de Verenigde Staten staat deze naam op de top-10 van de meisjesnamen. Variant: Patty.

Patrick
Deze naam stamt uit het Latijn en betekent ‘patricier, hooggeborene’. De heilige Patrick is de schutspatroon van lerland, en uit eerbied voor hem gebruikten de Ieren deze naam lange üjd met als voornaam. in Engeland was hij wel al vroeg in gebruik. Varianten: Pat Patrice.

Paul
Deze zeer vaak gehoorde naam is afgeleid van het Latijnse ‘paulus = klein, gering’. De naam verwierf zijn populariteit in de eerste plaats door de apostel Paulus, die vaak in een adem wordt genoemd met de apostel Petrus. Vandaar ook de af en toe gehoorde combinatie Pieter-Paul. Denk iriaar aan Pieter-Paul Rubens. Varianten: Paavo Pablo Paolo Pauivel Pavel.

Paula
Vrouwelijke vorm van Paul.
Varianten: Paola PaoJina Paulette Pauline Paulisca.

Peggy
Dit is een van de vele Engelse vleivormen van Margareta. in de vorige eeuw is men hem als zelfstandige naam gaan beschouwen. Ook bij ons komt hij tegenwoordig veel voor.

Penelope
Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘pe-nelops’, de naam voor een soort eend. in Engeland werd deze meisjesnaam vrij populair in de 16de eeuw. De gebruikelijke verkortingen zijn Pen en Penny,

Pepijn
Ofschoon deze naam door verscheidene vorsten werd gedragen (denk maar aan Pepijn de Korte), komt hij voort uit de kindertaal. Het is een zg. bakernaam.

Percy
Tot voor kort was dit in Engeland een vrij populaire naam die is afgeleid van de plaatsnaam ‘Perci’ in Normandie.

Persijn
Waarschijnlijk is deze Zeeuwse naam een verbastering van Peter (zie aldaar).

Peter
Een van oorsprong Griekse naam (Petrus) die ‘rots’ betekent, als symbool van be-trouwbaarheid. Ook de Franse vorm Pierre (- steen) is daaruit afgeleid. Petrus werd de eerste van de twaalf apostelen. De naam is al zeer lang populair in verschillende landen van Europa.
Varianten: Pedro Per Pierre Pierrot Fiet Pieter Pietro Pjotr.

Petra
Vrouwelijke vorm van Peter.
Varianten: Peronne Petia.Petina Petula
Pierette Pieta.

Petronella
Waarschijnlijk is de oorsprong van deze naam te vinden in het etruskische ‘petro = geharde landman’. De heilige Petronella werd patrones van Frankrijk, en vooral in adellijke kringen kwam de naam vroeger veel voor. .
Varianten: Nel Nele Nellie PerneJIa Pernille PeroneJla Pieternel.

Phyllis
Deze vooral in Engeland en in de Verenigde Staten vaak gebruikte meisjesnaam is afgeleid van het Griekse ‘phullis = tak met bladeren’. in de Griekse mythologie was Phyllis een koningsdochter van Thracie.

Pim
Dit is een in de kindermond ontstane vleivorm van Wim

Polly
Dit is een oude Engelse vleivorm van Mana, waarschijnlijk in de kindermond ontstaan als een rijmpje op Molly.

Prisca
Deze naam is afgeleid van het Latij: ‘priscus – oud, eerwaardig’. Tegenwoordig hoort men vaker de verkorting Cilla. . Varianten: Cilla PrisciJla.

Prudence
Deze van oorsprong Latijnse naam betekent ‘vooruitziende* en is in Engeland nog altijd in gebruik. Meestal wordt hij afgekorttot Prue.