Babynamen R

Rachel
Deze Hebreeuwse naam betekent ‘ooi, vrouwelijk schaap’. Vroeger was dit vooral een joodse voornaam, maar nu wordt hij algemener gebruikt, vooral in Engeland. Variant: Chel.

Radolf
Deze oude Germaanse naam betekent ‘raadgevende wolf Varianten: Ralf Raoul.

Rafael
Een uit het Hebreeuws stammende naam die ‘God geneest’ betekent. Rafael is de naam van een aartsengel. Vooral de verkorte vorm Ra/wordt vrij vaak gehoord.

Rafaella
Vrouwelijke vorm van Rafael.

Ragna
Scandinavische verkorting van Ragnhild

Raimond
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘sterke beschermer’. Önder invloed van enkele Spaanse heiligen is de naam vooral in het zuiden zeer populair. Varianten: Ramon Ray fleimond.

Ramona
Spaanse vrouwelijke vorm van Raimond.

Randolf
De twee stammen van deze Germaanse naam betekenen respectievelijk ‘schildrand’ en ‘wolf’. in Engeland wordt ook de afgeleide vorm Randal veel gebruikt, vaak afgekbrttot Randy.

Rebecca
Van deze Hebreeuwse naam is de beteke-nis niet zeker. Aanvankelijk werd deze naam alleen in joodse kringen gebruikt, na de kerkhervorming kwam hij ook elders in zwang. Variant: Becky.

Regina
De naam stamt van het Latijnse ‘regina = koningin’, maar hij was oorspronkelijk ook een Germaanse naam met als stam ‘regin = raad’. Vele meisjes geboren in de tweede wereldoorlog kregen de voornamen Regina wilhetminâ (koningin Wilhelmina). Varianten: Ginie Reine.

Reimer
Een tweestammige Germaanse naam waarvan de betekenis luidt ‘beroemde raadgever’.

Rein
Dit is een verkorting en vleivorm van verschillende Germaanse namen die beginnen met rein- of regin-. Varianten: JFtien Rinse R’mtjo.

Reina
Vrouwelijke vorm van Rein.
Varianten: Reinetta Reinkina Rendina
Renka Rensina Renske Riena Rina.

Reinbert
Een uit het Germaans stammende naam die ‘uitblinkend door goede raad’ betekent. Varianten: Rembert Rimmert.

Reinbrand
Een Germaanse naam die ‘schitterende raadgever’ betekent. De afgeleide naam Rembrand is vooral bekend door de schil-der Rembrandt van Rijn.

Reinhard
Een tweestammige Germaanse naam waarvan de betekenis luidt ‘sterk in het raadgeven’. Vandaar ook de naam Reinaert voor de sluwe vos in het middeleeuwse verhaal ‘Van de vos Reinaerde’. Varianten: Reinaart Reindert Reinert Rendert.

Reinhilde
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘raadgeefster in de strijd’. Varianten: Ragnhild Reinilde Rendel Rendelina Renilde.

Reinier
De betekenis van deze Germaanse naam is ‘raadgever in de strijd’. in Monaco is het een prinsennaam. Varianten: Rainier Renier,

Reinout
Een oude Germaanse naam waarvan de betekenis luidt ‘hij die heerst door goede raad’. Önder invloed van de legende van ‘De vier Heemskinderen’ is de naam in het Nederlandstalige gebied enigszins verbreid.
Varianten: Reg Reggie Reginald Reinald Reinhold Renaldo Renaud.

Remco
Waarschijnlijk is dit een verkorting van de Germaanse naam Redmar of Reginmar. Variant: Remke.

Remi
Verkorte vorm van de naam Remigius die uit het Latijn stamt en waarvan de betekenis luidt ‘hij die de roeispaan hanteert’.

Renate
Vrouwelijke vorm van Renatus. Variant: Renöe Renelle.

Renatus
Een uit het Latijn stammende naam die ‘wedergeboren’ betekent. Vooral in Frankrijk werd de vorm Rene* (mannelijk en vrouwelijk) zeer populair. Varianten: Renato Renâ.

Rex
Deze van oorsprong Latijnse naam betekent ‘koning’. Vooral de laatste jaren komt hij steeds meer in gebruik. Hij wordt ook wel gebruikt als verkorting van Reginald

Rhoda
Deze Engelse naam is afgeleid van het Griekse ‘rhodon = roos’. Hij is te vergelijken met de meisjesnaam Rosa.

Rhona
Een vooral in Schotland voorkomende meisjesnaam die vermoedelijk een samentrekking is van Rowena. in de Verenigde Staten wordt tegenwoordig ook vaak Rhonda gehoord, een soort van krui-sing tussen Rhoda en Rhona.

Rianda
Deze naam en de varianten zijn voorbeel-den van modieuze verkortingen van andere namen. Varianten: Riane Rianka.

Richard
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘krachtige beschermheer’. Via Normandie heeft de naam zich naar Engeland verbreid, waar veel vorsten en heiligen zo werden genoemd. Varianten: Dick Ricardo Richie Rik.

Richella
Een samentrekking van Richard en Rachel, met het vrouwelijke achtervoegsel -la: een voorbeeld van moderne naamgeving.

Riemer
Een Germaanse naam die ‘vermaard’ betekent.

Rieuwert
Deze tweestammige Germaanse naam betekent ‘hoeder van de raad’.

Rik
Een verkorting of vleivorm van Germaanse namen die beginnen met rik-, rijk-. Ook de naam Richard wordt vaak verkort tot Rik. v

Roald
Deze Scandinavische naam betekent ‘roemvol heerser’. Eenbekende drager van deze naam is de zuidpoolreiziger Roald Amundsen.

Roberta
Vrouwelijke vorm van Robrecht. Varianten: Robberdina Robina Rüperta.

Robrecht
Een oude Germaanse naam waarvan de betekenis luidt ‘schitterend door roem’. Via Normandie breidde de naam zich uit naar Engeland waar tal van afleidingen en verkortingen bestaan. Via Engeland verkreeg hij ook weer grotere populariteit op het vasteland. De Engelse vleivorm Bobby is ook de naam die gegeven wordt aan Lon-dense politieagenten, naar Sir Robert Peel, die in 1828 de Londense politie organiseer-de.
Varianten: Bob Rob Robbe Robert Robin Rupert Ruprecht.

Rocky
Engelse vleivorm van de naam Rochus, die ‘strijdkreet’ betekent.

Roderik
Een tweestammige Germaanse naam die ‘machtig door roem’ betekent. Ofschoon Germaans, heeft de naam zich vanuit Spanje verbreid, mede önder invloed van de literatuur. Varianten: Roddy Rodrigo Rorig Rurik.

Rodmer
Een tweestammige Germaanse naam die ‘vermaard door zijn roem* betekent. Varianten: Roemer Rudmer.

Rodney
Oorspronkelijk was deze Engelse jongensnaam een familienaam afgeleid van een plaatsnaam met als betekenis ‘rood eiland’. De naam wordt meestal afgekort tot Rod.

Roeland
Deze Germaanse naam, die in de middeleeuwen zeer populair werd door het bekende Frankische ‘Roelandslied’, betekent ‘roemrijk dapper man’. \
Varianten: Orlando Roel Roland.

Roelanda
Vrouwelijke vorm van Roeland. Variant: Roelinka Rolanda.

Ronald
Deze van oorsprong Schotse naam is een equivalent van Reinout. De verkorte vormen zijn Ron en Ronnie.

RonnieSl
Dit is een vleivorm van namen als Hieronymus, Ronald of Ronne. Hij wordt zowel voor jongens als voor meisjes gebruikt. Voor meisjes wordt ook wel eens Ronja gehoord.

Rosa
Deze naam kan een verkorting zijn van Germaanse namen, maar als zelfstandige naam stamt hij uit het Latijn en betekent hij ‘roos’.

Rosamunda
Een Germaanse naam die ‘roemrijke beschermster’ betekent. Een andere betekenis is ‘roos van de wereld’, naar het Latijnse ‘rosa mundi’,

Rosanne
Samentrekking van Rosa en Anna.

Roselinde
Deze Germaanse naam betekent ‘paard-rijdster met een lindehouten schild’ en heeft zich vanuit Spanje naar onze streken verbreid. Tegenwoordig luidt de betekenis mooie roos.

Rosemarie
Dit kan een combinatie zijn van Rosa en Maria, maar de naam kan ook afgeleid zijn van.het Latijnse ‘ros marinus = dauw van de zee Hiervan afgeleid is de plantenaam rozemarijn. Variant: Rozemarijn.

Roswitha
Dit was de naam van een Nedersaksische dichteres uit de 10de eeuw.

Rowena
Deze tweestammige naam stamt uit het Oudengelse ‘hreod = roem’ en ‘wine = vriend’.

Roxanne
Een van oorsprong Perzische naam die ‘dauw’ betekent. De naam is vooral populair in de Verenigde Staten, waar hij wordt afgekort tot Roxy.

Roy
Deze van oorsprong Gallische naam betekent ‘rood’ en wordt vaak in verband gebracht met het Franse’roi = koning’.

Ruben
De naam stamt uit het Hebreeuws en bete: kent ‘zie, een zoon’.

Rudolf
Een tweestammige Germaanse naam met als betekenis ‘roemrijke wolf. Varianten: Dol/ flodoi/ Roelo/ Rolf Hudy Ruud.

Rufus
Deze oude Latijnse naam betekent ‘rood-harig’ en was bij de Romeinen een familienaam.

Rutger
De betekenis van deze oude Germaanse naam is ‘roemvolle speerstrijder’. De oude Nederlandse vorm van deze naam is Rogier.

Ruth
Deze oudtestamentische naam betekent ‘vriendin’. Vooral in de Verenigde Staten is deze naam, die werd gedragen door de stammoeder van het koningsgeslacht van Juda, erg populair. Variant: Rutta.

Ryan
Waarschijnlijk heeft deze naam een Gallische oorsprong. Vroeger was het uitsluitend een Ierse famiiienaam, maar sinds kort wordt hij algemeen beschouwd als voornaam. Ook de vrouwelijke vorm By-anne komtmeer en meer voor.
Deze meisjesnaam is afgeleid van de Romeinse famiiienaam Sabinus en betekent ‘behorend tot de stam van de Sabijnen’.