Banketbakkers Museum Amsterdam

In 1912 werd het museum door de Nederlandse Banketbakkers Vereniging opgericht. De verzameling, die door banketbakkers is bijeengebracht, omvat o.a. een oude werkplaats met toebehoren, een oud koektrommelrek met toonbank en vitrine, en een etalage zoals die er rond 170o uitzag.


De vele gebruiksvoorwerpen en oude gereedschappen zijn afkomstig uit de banketbakkerij, de suikerverwerkende industrie, de keuken, de tearoom en de ijsbereiding. Zo vindt men er koekplanken, vormen, suiker-gietmodellen en kleine handmachines. Daarnaast zijn er foto’s van banket-bakkerswerkstukken en feestelijke bijeenkomsten te zien, antieke verpakkingen en een collectie van ruim 37.000 uitgebreid beschreven menu’s, van vroeger en nu. De bibliotheek bevat ± 1500 werken die aile betrekking hebben op het banketbakkersambacht en de verdere culinaire wereld.

Wibautstraat 220-222

Amsterdam
020-651313
Openingstijden: wo 10.00-16.00 uur
Toegang gratis