Begrafenis

Een begrafenis laat men tegenwoordig meestal regelen door een begrafenisondernemer. Deze kan ook een groot aantal bijkomende zaken voor z’n rekening nemen, bijvoorbeeld het verzorgen van de rouwkaarten.
Wanneer de overledene thuis ligt opgebaard en dus vanuit het sterfhuis naar begraafplaatB (of crematorium) vertrekt, blijven de gordijnen van het sterfhuis aan de straatzijde gesloten. Datzelfde geldt voor de buren aan weerszijden en voor de overburen. De bloemen en kransen die tevoren zijn bezorgd, dekken de kist. Wanneer in de overlijdensaankondiging is verzocht geen bloemen te sturen, zullen alleen de nabestaanden zorgen voor een boeket of een krans op de kist. Bij een begrafenis zal iedereen zorgen voor passende, vooral stemmige kleding; geheel in het zwart is echter niet nodig.

Wanneer u geen deel uitmaakt van de begrafenisstoet, maar op eigen gelegenheid naar de begraafplaatB gaat, sluit u zich op een bescheiden manier aan bij de stoet. Bij het graf zorgt u ervoor dat de naaste familie vooraan kan staan. Indien aan het graf gesproken wordt, is de volgorde van de sprekers vooraf afgesproken. Als laatBte bedankt meestal de oudste zoon of het naaste mannelijke familielid voor de aan de overledene bewezen laatste eer.

Na afloop van de plechtigheid worden de nabestaanden gecondoleerd. Tot slot wordt meestal aan de familie en genodigden een koffiemaaltijd aangeboden.