Bekeuring krijgen

U kunt op twee manieren een bekeuring krijgen, nadat de politie heeft geconstateerd dat u een strafbaar feit heeft gepleegd. U kunt aangehouden worden, bijv. na te snel rijden, waarna de agent u een kennisgeving van bekeuring overhandigt. Het kan echter ook zijn dat u deze kennisgeving onder uw ruitewisser aantreft, bijv. na fout parkeren. Dergelijke bekeuringen voor verkeersovertredingen zijn in feite schikkingen die de politie u aanbiedt om verdere rechtsvervolging te voorkomen. U kunt ze per bank of postbank betalen; gewoonlijk ontvangt u hiervoor een acceptgirokaart. Contant betalen was vroeger in sommige gevallen mogelijk, maar nu niet meer.

Bent u het niet eens met de bekeuring, dan hoeft u op de schikking niet in te gaan. Ook hoeft u zich in dat geval niets aan te trekken van de vermelding op de bekeuring dat bij niet betalen het bedrag van het transactie-aanbod zal worden verhoogd. De zaak zal dan te zijner tijd door de kantonrechter worden behandeld, waar u zich kunt verweren. Bekeuringen in het buitenland In het buitenland gelden vaak afwijende regelingen bij bekeuringen. Zo krijgt u in België bij sommige verkeersovertredingen een plakker op de voorruit. U moet dan binnen twee dagen op een speciaal formulier boetezegels plakken, die op het postkantoor verkrijgbaar zijn.

Het is verstandig om voordat u naar het buitenland gaat te informeren naar afwijkende regels. De politie is in het buitenland meestal veel strenger dan u gewend bent. De boetes zijn doorgaans ook veel hoger. Een reden temeer om u zorgvuldig aan de regels te houden.

Geef een reactie