Vakantieland België

België grenst aan Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Samen met Nederland behoort België tot de dichtstbevolkte landen van de wereld. België heeft 9,8 miljoen inwoners. Het land kan worden verdeeld in twee belangrijke stukken: het vlakke gedeelte in het noorden: Vlaanderen, en het heuvelachtige gebied in het zuiden: Wallonië. In deze twee delen worden twee talen gesproken: Nederlands in Vlaanderen en Frans in Wallonië. In de streek van Eupen en Malmédy wordt ook Duits gesproken. België is dus drietalig. De hoofdstad van België is Brussel. Belangrijk is de havenstad Antwerpen, een van de grootste havens van de wereld. Antwerpen en omgeving hebben door de gunstige ligging uitgebreide industrieën. Belangrijk is daarbij de diamantverwerkende industrie.

Samen met Nederland en Luxemburg vormt België de Benelux en het land is ook lid van de E. U. Brussel is als vestigingsplaats van allerlei Europese instellingen van groot belang. Brussel wordt de hoofdstad van de E. U. genoemd. Uit toeristisch oogpunt is de kust belangrijk, terwijl ook de Ardennen door veel toeristen worden bezocht. Naast Brussel zijn in België vooral Brugge en Gent bekend als steden met een lang verleden.

Geschiedenis: evenals Nederland bestond België vroeger uit een aantal kleine graafschappen en hertogdommen, zoals Vlaanderen, Brabant, Henegouwen, Namen, Lim burg en Luxemburg. Sommige vorsten hebben er naar gestreefd al deze gebieden met die van de Noor delijke Nederlanden te verenigen. Filips de Goede is daarmee begonnen en tijdens de regering van Ka rel V werden de Noordelijke en de Zuidelijke Neder landen tot één staat verenigd. Na 1585 gaan de Noor delijke en de Zuidelijke Staten hun eigen weg. De Zuidelijke Nederlanden worden aanvankelijk nog door Spanje bestuurd, terwijl de Oostenrijkse vorst het bestuur overneemt. Na de Franse Revolutie (1789) duurt het niet lang of de Franse legers vallen binnen. Na deze Franse tijd besluiten de grote landen van Europa om het noordelijk en het zuidelijk deel weer samen te voegen en plaatsen het gehele gebied onder het bestuur van Koning Willem I. België was niet tevreden met de samenvoeging en in augustus 1830 breekt in Brussel de opstand uit. Na enkele gevechten bestijgt Leopold I van SaksenCoburg de Belgische troon. Tot 1914 blijft België neutraal in alle oorlogs geweld, maar daarna is het 2 keer door de Duitsers overmeesterd, tijdens de Eerste en de Tweede We reldoorlog. In de 19de eeuw had België Kongo beko men als kolonie. In 1960 werd Kongo onafhankelijk. Op 1 januari 1994 werd België een federalistische staat.

Geef een reactie