Bemesting moestuin

Natuurmest of organische mest en kunstmest voegt u aan de moestuin toe om deze te voorzien van de noodzakelijke voedingsstoffen. De belangrijkste daarvan is stikstof, die de groei van de bladeren en stengels bevordert. Andere elementen waaraan de planten behoefte hebben zijn kalium, fosfor, kalk, magnesium, zwavel en allerlei spoorelementen, zoals ijzer, mangaan, koper, zink, borium en molybdeen.

Organische meststoffen

Organisch materiaal van dierlijke oorsprong is vaak vermengd met stro en wordt stalmest genoemd. Compost is mest die afkomstig is van plantaardig materiaal. Zowel stalmest als compost moeten worden ondergespit. Bacteriën breken ze dan af tot humus en plantevoedsel. De humus is van groot belang voor de structuur van de bodem en de waterhuishouding ervan. Nadelen van organische meststoffen zijn de wisselende samenstelling ervan en de grote hoeveelheden die men nodig heeft (meestal 500-1000 kilo per m2).

Kunstmeststoffen

Er zijn allerlei merken en soorten kunstmest in de handel, waarvan de samenstelling duidelijk op de verpakking is aangegeven. De hoeveelheid stikstof wordt aangeduid met N, de hoeveelheid fosforzuur (P 205) met P en de hoeveelheid kali (K2O5) met K. Voor de moestuin aanbevolen soorten bevatten 12% stikstof, 10% fosforzuur en 18 % kali. Blijkt uit een test de bodemgrond vrij sterk af te wijken, dan kunt u hiervoor speciale mestsamenstellingen krijgen.

Kunstmest is veelal verkrijgbaar in korrelof kristalvorm. Poedervormige kunstmest moet wegens de kans op stuiven bij windstil weer worden uitgestrooid. Per 100 m2 heeft u slechts enkele kilo’s kunstmest nodig (lees de aanwijzingen op de verpakking).

Strooi vóór het zaaien of planten van bladgroente kunstmest met veel stikstof uit volgens de gebruiksaanwijzing. Doe dit niet langer dan 2 weken voor het zaaien of planten, want anders heeft de regen de meststoffen weer uit de grond gespoeld. Geef later tijdens de groei nog wat kunstmest (1%-3 kilo per 100 m2) en werk deze licht door de grond. Knol-, wortel~ en koolgewassen krijgen veel minder stikstof, omdat ze anders te veel bladeren vormen.

Dosering van kunstmest

Meet de vereiste hoeveelheid kunstmest voor een klein oppervlak, bijvoorbeeld 5 m2, af en verdeel dit.

Werk zo het te bemesten oppervlak af. Hierdoor krijgt u een goede verdeling. U kunt ook een speciale kunstmestverdeler op wielen kopen. Als algemene regel geldt dat hoe dichter de planten op elkaar staan, hoe meer kunstmest er nodig is. Strooi de kunstmest bij voorkeur kort voordat het gaat regenen. Sproei als het droog blijft.