Beslaglegging

Heeft een rechter bepaald dat iemand aan een ander een geldbedrag schuldig is en blijft de schuldenaar in gebreke, dan kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Deze moet de schuldenaar het vonnis eerst betekenen. Dit houdt in dat hij de schuldenaar een dwangbevel overhandigt, waarin hij deze beveelt binnen twee dagen zijn verplichtingen na te komen. Gebeurt dit niet, dan wordt executoriaal beslag gelegd op de roerende en soms op de onroerende goederen van de schuldenaar. Op bepaalde roerende goederen mag nooit beslag worden gelegd, zoals kleding en gereedschap van ambachtslieden. De in beslag genomen goederen, worden in het openbaar verkocht, waarna de schuldeiser en de deurwaarder uit de opbrengst ervan worden voldaan.

Soms wordt er al beslag gelegd voordat de rechter in een zaak uitspraak heeft gedaan. Dit noemt men conservatoir beslag. Dit dient ter voorkoming van het onttrekken door de gedaagde van spullen aan de boedel waarop beslag zal worden gelegd.