Bestrijding van aardrupsen

Deze dikke, gladde rupsen van verschillende nachtvlindersoorten zijn groen tot grauwgrijs van kleur met soms nog een tekening van vlekken of strepen. Ze vreten ‘s nachts van plantroelen die zich onder of juist boven de grond bevinden. Vooral groentegewassen als sla en andijvie kunnen vlak na het aanplanten flinke schade lijden. Eén aardrups verwoest per nacht een aantal zaailingen. Vlak boven het grond oppervlak aangevreten stengels en gaten in bladeren en vruchten duiden op de aanwezigheid van dit ongedierte. In rusttoestand liggen de rupsen opgerold enige centimeters onder het grondoppervlak in de buurt van de plant die ze het laatst hebben aangevreten.

Bij schade zijn de rupsen vrij gemakkelijk in de bodem bij de aangevreten planten te ontdekken. Door een goede onkruidbestrijding, vooral in de tijd dat er geen gewassen in de tuin staan, blijft het aantal rupsen beperkt. Voor het planten kunnen preventief temefos-korrels worden uitgestrooid (2 kilo per 100 m2), maar u kunt er ook mee wachten tot de rupsen zich als plaag manifesteren en opzoeken niet meer helpt. Door grondbewerking in de herfst komen de poppen bloot te liggen, die dan door vorst en rovers (o.a. vogels) worden vernietigd.