Bestrijding van Bladluizen

Groene, zwarte of geelroze insekten met lange poten, die soms gevleugeld zijn en zich voeden met plantesappen. Ze zijn niet alleen schadelijk wegens hun voedingsgewoonten, maar ook omdat zich op hun suikerbevattende uitwerpselen gemakkelijk roetdauwschimmels vestigen. Bij ernstige aantasting ontstaan bij de plant misvormingen en groeistoornissen.

In gezonde tuinen zal bestrijding vaak niet nodig en zelfs af te raden zijn, omdat hun natuurlijke vijanden, zoals lieveheersbeestjes en hun larven, gaasvlieglarven, sluipwespen en zweefvliegen, de kolonies binnen de perken weren re houden. Moet toch worden ingegrepen, bijvoorbeeld in een verwarmde kas, dan kunt u gebruik maken van stuif-of spuitmiddelen op basis van diazinon, dimethoaat, malathion, pirimicarb, propoxur, pyrethrinen, piperonylbutoxide, retramethrin, endosulfan of dichloorvos.