Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zijn giftig. Gebruik ze dus alleen in uiterste noodzaak. Bij toepassing van middelen die onder een handelsnaam worden aangeboden en voor particulier gebruik zijn bedoeld, mag u er vanuit gaan dat ze -mits de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd -geen schadelijke neveneffecten op mens, dier of milieu hebben.

Toepassing buitenshuis
Voer bespuitingen enz. uit tijdens donker, windstil weer. Spuit of stuif niet in geopende bloemen, want daardoor kunnen de daarop vliegende insekten die voor de bestuiving zorgen worden gedood en de bloemen beschadigingen oplopen.

Houd u bij bespuitingen in de moestuin aan de vermelde wachttijden die gelden tussen de laatste bespuiting en de oogst. Neem, als er geen wachttijd wordt vermeld, toch een periode van 1-2 weken in acht. Gebruik alleen door het Bureau Bestrijdingsmiddelen te Wageningen toegelaten middelen.

Sommige bestrijdingsmiddelen kunnen beschadiging veroorzaken aan gewassen. Meestal staat dit vermeld, maar twijfelt u, dan kunt u een proefbespuiting op één plant uitvoeren. Houd spuitbussen altijd op een afstand van minstens 30-50 cm van de plant om koude-beschadiging door het drijfgas te vermijden.