Betonbekisting

Beton oefent tijdens het storten en het drogen een grote, zijwaartse druk uit. Daarom is voor het storten van betonplaten (vloeren, paden, etc.) een stevige bekisting nodig: een raamwerk van planken dat het materiaal in bedwang moet houden. De afmetingen ervan zijn afhankelijk van dikte, afmetingen en vorm van het te storten betonprojekt. Vorm en afmetingen kunnen ook beslissend zijn voor de vraag of voor het werk een vergunning nodig is. Informeer in elk geval bij de gemeente.

Om graafwerk en bekisting op de juiste wijze te kunnen uitvoeren wordt het projekt uitgezet met vier lijnen die op iedere hoek ongeveer 1 m langer zijn dan de betonplaat; ze worden strak tussen paaltjes gespannen. Zorg dat het geheel haaks is door de diagonalen te meten; de twee diagonaalmaten moeten aan elkaar gelijk zijn.

Zet langs de lijnen de omtrek van de bekisting uit met behulp van stevige houten paaltjes, de piketten. Ze zijn 30-45 cm lang en 5 X 5 cm dik en ze komen op onderlinge afstanden van ongeveer 1 m. Spijker aan de binnenkant van de piketten planken van minstens 2 cm dikte; ze moeten even hoog zijn als de betonplaat dik wordt.

Zorg dat de binnenmaten van de bekisting gelijk zijn aan die van de geplande betonplaat. Let er ook op dat de bekisting waterpas staat of, op een hellend vlak, parallel loopt met de helling. Controleer het haakse van de bekisting opnieuw, nu op elke hoek en met behulp van een timmermanshaak. Gebruik extra piketten op plaatsen waar de planken elkaar raken en zorg ervoor dat er op de aansluitpunten geen openingen zijn waardoor het natte beton kan wegvloeien. Is de bekisting op bepaalde punten niet stijf genoeg, verstevig ze daar dan met schuin in de bodem geslagen piketten.

Gebogen vormen in de bekisting kunnen gemaakt worden met behulp van stroken triplex die in de juiste vorm worden gebogen en met spijkertjes op de bekisting worden vastgenageld. Zet het triplex op nietgespijkerde plaatsen vast tussen twee piketten, vul de open ruimte op met aangestampte aarde en haal dan het binnenste piket weg. Schuur de uiteinden van de triplexstrook af zodat ze in een vloeiende lijn aansluiten op de rechte zijden van de bekisting.