Beveiliging van vaartuigen

Denkt u er om dat uw boot, of dit nu een groter plezierjacht is, of een eenvoudige roeiboot, een geliefd object is voor dieven. Vooral als de ligplaats van de boot tamelijk stil is, zonder veel beveiliging. Bevestig hem met een vrij dikke stalen ketting aan de wal of aan een stevige paal.

Uw boot(je) op een trailer is door onverlaten helemaal gemakkelijk mee te nemen. Parkeer hem dus zo veel mogelijk uit het zicht. Neem nog meer voorzorgsmaatregelen, vooral als u uw boot voor wat langere tijd niet gebruikt. Haal de motor eruit, of vergrendel het roer. Eventueel kunt u een wiel van de trailer verwijderen, of u maakt de wielen vast met een wielvergrendeling.

Een wat groter jacht met een kajuit zult u waarschijnlijk in een jachthaven ‘parkeren’, maar ook dan moet u voorzichtig zijn. Zorg dat de deuren, luiken, ramen niet, of in ieder geval heel erg moeilijk door vreemden te openen zijn. Het is zelfs aan te raden een alarmsysteem aan te brengen. Voorzie de onderdelen van uw bootinventaris van uw naam of van de naam van uw boot en van uw ‘thuishaven’. Noteer, net als van uw dure spulletjes in huis, van de motor, elektrische apparatuur en andere kostbaarheden nummers, merk e.d. Als u de boot wat langer niet gebruikt, haalt u er deze zaken natuurlijk zolang uit.