Bevriezing

Door bevriezing van slagaders en weefsels kunnen uitstekende lichaamsdelen, zoals oren, neus, vingers en tenen, maar ook de wangen beschadigd worden. Ze worden bleek en gevoelloos. Er kan blaarvorming ontstaan en men kan pijn krijgen aan de rand van het bevroren gebied. Is een van de ledematen bevroren dan kan men, alvorens de arts te raadplegen, eerst het hele lichaam van de patiënt verwarmen en vervolgens het aangetaste lichaamsdeel. Gebruik hiervoor water op lichaamstemperatuur (37 graden). Pas op voor verbranding. Wrijf het bevroren lichaamsdeel nooit in met sneeuw omdat dit de huid verder kan beschadigen. Er kan gevaar bestaan voor infecties en gangreen. Bij niet tijdig ingrijpen kan in ernstige gevallen een operatie noodzakelijk zijn.

Men kan bevriezing voorkomen door de bedreigde lichaamsdelen goed te bedekken. Dit geldt vooral bij wind en op grote hoogte. Werk in de vrieslucht nooit zonder handschoenen.