Bezwaarschrift

Tegen een dagvaarding van de rechtbank in strafzaken kunt ti binnen acht dagen een bezwaarschrift indienen. Hierdoor vervalt de dagvaarding. Uw bezwaarschrift wordt achter gesloten deuren behandeld door de raadskamer van de rechtbank.

Tijdens deze zitting kunt u uw visie op de zaak geven en proberen aannemelijk te maken dat de aanklacht ongegrond is. Het belang van deze mogelijkheid is vooral dat u een openbare terechtzitting voorkomt.
Na de beschikking van de raadskamer staan u dezelfde rechtsmiddelen ten dienste als bij een gewone rechtszaak: u kunt tegen de beschikking in beroep gaan bij het gerechtshof en daarna eventueel nog in cassatie bij de Hoge Raad.