Bilderdijk-Museum Amsterdam

De dichter Willem Bilderdijk (1756-1831) werd tijdens zijn leven zo geeerd (maar ook gehaat), dat er al spoedig verschillende Bilderdijk verzamelingen ontstonden. De samenvoeging van deze grote hoeveelheid materiaal heeft geleid tot de oprichting van een aan hem gewijd museum. De collectie omvat schilderijen, portretten, tekeningen, archivalia en curiosa betreffende Bilderdijk, zijn familie en zijn vriendenkring. Er zijn ongeveer 3700 handschriften en kopieen van alle brieven van en aan Bilderdijk, die in openbare verzamelingen aanweezig zijn. De bibliotheek bevat ca. 1500 werken.

De Boelelaan 1105 (hoofdgebouw Vrije Universiteit)

Amsterdam

020-761408
Openingstijden: na afspraak Toegang gratis