Binnen Schilderen

Het schilderen van muren, plafonds, lambrizeringen en dergelijke is veruit het gemakkelijkst met latexof dispersieverf. Dit type verf is vrijwel reukloos, spatten kunnen met watt worden weggehaald en de verf is biI1 nen een paar uur droog. Informeer b de verfuandelaar naar nadere bijzon derheden, bijvoorbeeld of de vel gebruikt kan worden op de aanwezige onderlaag.

Matte latexverf verdient de voor keur op de meeste muren en pla fonds. Halfmatte of zijdeachtig4 soorten zijn op hun plaats waar sto en vocht van invloed zijn, zoals keu. kens en badkamers. Dis~rsieverf i! niet al te voordelig: 1 kg is slechts voldoende voor 4 tot 6 m2.
Nodig voor schilderwerk binnenshuis: een verfkrabber, een afsteekmes, afplakband, wat doeken, een verfroller, een vertbak, een ladder of huishoudtrap en verfkwasten voor het werken in hoeken en dergelijke.

Vertrek voorbereiden
Verwijder kleinere meubelstukken. Zet de grotere bij elkaar in het midden van het vertrek en dek ze af met lakens, plastic e.d. Controleer of met deze opstelling ook het midden van het plafond nog bereikbaar is. Dek ook zaken af als radiatoren en andere vaste elementen in de kamer. Bedek de vloer met kranten, plastic of lappen. Maak in aangrenzende vertrekken en ruimten een looppad van kranten e.d. om smetten te voorkomen.

Verwijder deuren, ramen, schilderijen en andere muurversieringen of dek deze af. Schakel de stroom uit en verwijder daarna de afdekplaten van schakelaars en stopcontacten. Haal ook gordijnen, valletjes, kroonlijsten en alles wat verder met verf besmeurd kan worden weg. Is er bij het schilderen kunstlicht nodig, sluit dan een looplamp aan op een stopcontact in een ander vertrek.

Oppervlak voorbereiden
Hoe zorgvuldiger het te schilderen oppervlak wordt voorbereid, hoe beter en hoe duurzamer de verflaag. Repareer scheuren in gipsplaat, pleisterwerk of behang.
Haal losse verf weg met verfkrabber of afsteekmes en vul daardoor ontstane gaten op met plamuur. Gaat het om grotere oppervlakken, maak dan met plamuur een geleidelijke overgang tussen gaten en randen.
Verwijder dikke lagen oude verf die de muur een ongelijk oppervlak geven. Schuur opgevulde en ruwe oppervlakken op en bedek ze vervolgens met een aanbevolen grondlaag. Laat deze drogen.
Maak het te schilderen oppervlak veten stofvrij; zuig de vloer.
Breng op kozijnen en dergelijke afplakband aan.

Schilderen van plafond
Begin met het schilderen van het pla fond. Breng eerst een smalle strooI verf aan langs de randen ervan. Schil der vervolgens met de verfroller pe keer een oppervlak van 90 tot 12C cm”. Maak de roller nat in de verfuak hij moet gelijkmatig bevochtigd zijn maar mag niet druipen. Ga er in zig
zagbewegingen mee over het te schilderen oppervlak. Begin de roller van u af te bewegen; eindig kriskras ov het te schilderen oppervlak om de verf uit te smeren en vergeten plekj met verf te bedekken. Schilder bij voorkeur in de richting van een lichtbron en werk alleen op delen van van het oppervlak die te overzien zijn. Beg altijd op een droog stuk en schild naar een nat stuk toe.
Schilder een aantal oppervlakk van het formaat zoals hierboven aangegeven en haal er dan nog één kt de roller over om druppels verf weg halen en het geheel glad te strijken Doe dit langzaam, om spatten te voorkomen. Verwijder met een natte doek zonodig spatten op vloeren, meubelstukken, e.d.

Schilderen van muren
Breng ook bij het schilderen van muren eerst een smalle strook verf aan langs plafond, plinten en deuren raamkozijnen. Plak ze zo nodig af met afplakband. Vul de rest van het oppervlak vervolgens in met de verfroller. Werk daarbij van boven naar beneden. Schilder ook hier per keer niet meer dan 90 tot 120 cm’. Begin elk vlak met een of meer opwaartse streken en vul de rest zigzagsgewijs in, zoals bij plafond beschreven.
Gebruik voor het schilderen van de smalle stroken kwasten met een breedte van 2 tot 6 cm. Schilder telkens een strooklengte van 30 tot 45 cm, eerst in de ene, vervolgens in de andere richting terug tot het nog natte, vorige stuk. Zijn plinten, kozijnen en dergelijke niet afgeplakt, gebruik dan een dun stuk karton om verfvlekken te voorkomen. Voor het schilderen van raamen deurkozijnen werken op dezelfde wijze als aan de buitenkant