Binnenvaart in Nederland

Het is geen toeval dat veel grote Nederlandse steden aan een rivier liggen. Nederzettingen werden in de middeleeuwen vaak op rivieren gebouwd. Dit had het voordeel dat schepen daar konden stoppen en goederen lossen. De handel maakte de steden rijker en meer mensen vestigden zich. Ook vandaag worden goederen over onze rivieren getransporteerd.De binnenlandse rivieren en kanalen worden waterwegen genoemd. En er is veel verkeer op hen! Schepen die landinwaarts varen – en niet op open zee – worden binnenschepen genoemd. Ze vervoeren ongeveer een tiende van alle goederen in Nederland. Men kan ervan uitgaan dat ieder van ons producten gebruikt waarvoor materialen over de binnenwateren zijn getransporteerd.
Binnenwateren transporteren materialen zoals bouwmaterialen, stookolie of graan.

Binnenvaartschepen zijn vaak het meest milieuvriendelijke vervoermiddel in vergelijking met vrachtwagens en treinen. Het voordeel van een binnenvaartschip: het kan meer lading bevatten dan een enkele vrachtwagen. Binnenwateren presteren ook aanzienlijk beter dan goederentreinen en vrachtwagens als het gaat om geluidsoverlast. De binnenvaart draagt ​​ook bij aan luchtvervuiling met fijn stof en stikstofoxiden, omdat oudere schepen nog steeds oudere motoren gebruiken die schadelijke uitlaatgassen produceren.